Ľ Pridaj medzi obĺķbenť   Ľ HlavnŠ StrŠnka

PrihlŠsenie
Meno: 
Heslo:


Novť firmy
 
Everettskarl
Quatre Bornes
Everettskarl
Quatre Bornes
Everettskarl
Quatre Bornes
Everettskarl
Quatre Bornes
Everettskarl
Quatre Bornes
Everettskarl
Quatre Bornes
Everettskarl
Quatre Bornes
Everettskarl
Quatre Bornes
Everettskarl
Quatre Bornes
AlvinSteVe
Tomohon
Najviac hĺadanť vżrazy
 

Inzercia


gpz

Plechov√° maloform√°tov√° krytina ISOLA POWERTEKK z N√≥rska - mimoriadne odoln√° a spońĺahliv√° krytina.
 
SLOVECO
zobraziĚ profil firmy | zobraziĚ vöetky ponuky firmy
 
Pridanť: 13.11.2018 VytlaŤiĚ ponuku
 
Plechov√° maloform√°tov√° krytina ISOLA POWERTEKK z N√≥rska - mimoriadne odoln√° a spońĺahliv√° krytina.
 
Jedn√° sa o kompletn√Ĺ streŇ°n√Ĺ syst√©m s pr√≠sluŇ°enstvom v rovnakom povrchovom vyhotoven√≠, ako je krytina. Powertekk je vysokoodoln√°, stabiln√° plechov√° maloform√°tov√° krytina s keramick√Ĺm posypom alebo s kvalitnou povrchovou √ļpravou lakoplastov√Ĺmi pr√°Ň°kov√Ĺmi farbami. K syst√©mu je moŇĺn√© dok√ļpiŇ• origin√°lny zaklap√°vac√≠ odkvapov√Ĺ syst√©m ISOLA. Okrem svojej mimoriadnej pevnosti,nerozbitnosti, komplexnosti pr√≠sluŇ°enstva, extr√©mnej odolnosti vońći v√≠chriciam(kaŇĺd√Ĺ kus krytiny je upevnen√Ĺ 8 ks skrutiek, resp. nastreńĺovac√≠ch klincov)poskytuje estetick√© a harmonick√© zastreŇ°enie objektom historick√Ĺm i najmodernejŇ°√≠m.
 

Novinky emailom
MŠte zŠujem dostŠvaĚ do emailovej schrŠnky novinky, informŠcia ŤlŠnky z tohto portŠlu?
PrihlŠste sa!
Email:

TOP ponuky
HĺadaĚ v ponukŠch:
 

TOP ŤlŠnky
 
www.byvajme.sk® HlavnŠ StrŠnka | Kontakty | RegistrŠcia