Ľ Pridaj medzi obĺķbenť   Ľ HlavnŠ StrŠnka

PrihlŠsenie
Meno: 
Heslo:


Novť firmy
 


Najviac hĺadanť vżrazy
 

Inzercia


gpz

RuŇ°ińćka Geopatog√©nnych Z√≥n EMGEON
 
Pridanť: 09.11.2018 VytlaŤiĚ ŤlŠnok
 
V praxi osvedńćen√Ĺ a √ļńćinn√Ĺ prostriedok na redukciu¬† (odruŇ°enie) √ļńćinkov geopatog√©nnych z√≥n je pas√≠vny solenoid EMGEON HOME.¬†V aut√°ch sa pouŇĺ√≠va EMGEON CARE
 
VaŇ°a vońĺba ńć√≠slo 1 v pomere Cena/V√Ĺkon V praxi osvedńćen√Ĺ a √ļńćinn√Ĺ prostriedok na redukciu¬† (odruŇ°enie) √ļńćinkov geopatog√©nnych z√≥n je pas√≠vny solenoid EMGEON HOME.¬†V aut√°ch sa pouŇĺ√≠va EMGEON CARE Dok√°Ňĺe eliminovaŇ• (odruŇ°iŇ•) p√īsobenie geopatog√©nnych z√≥n v kruhu o priemere cca 10-15 metrov. Z√°vis√≠ to aj od intenzity geopatog√©nnych z√≥n. Zvyńćajne po zameran√≠ geopatog√©nnych z√≥n priamo u V√°s stańćia jeden alebo dva ks. pas√≠vneho solenoidu EMGEON HOME na ¬†byt, alebo dom.¬† Pas√≠vny solenoid Emgeon Home je rovnako √ļńćinn√Ĺ a m√° V√§ńćŇ°√≠ dosah ako¬†niekońĺkon√°sobne drahŇ°ie prostriedky a zariadenia ńći uŇĺ nap√°jan√© el. pr√ļdom alebo nie. NavyŇ°e neprodukuje ńŹalŇ°√≠ ‚ÄúElektrosmog‚ÄĚ.¬† Zariadenie nie je nap√°jan√© elektrick√Ĺm pr√ļdom (teda nevyŇĺaruje do okolia ńŹalŇ°√≠ elektrosmog). VyuŇĺ√≠va prirodzen√© elektromagnetick√© pole zeme¬†.¬†¬†Je to ¬†valec z nevodiv√©ho materi√°lu ovinut√Ĺ Ň°peci√°lne upravenou medenou p√°skou. rozmery - priemer 10cm, v√ĹŇ°ka 28 cm.¬† Pre objednanie pas√≠vneho solenoidu EMGEON HOME kliknite TU ¬†Uk√°Ňĺky moŇĺn√©ho umiestnenia zariadenia EMGEON v dom√°cnosti Umiestnenie:¬†umiestŇąuje sa ńćo najvyŇ°Ň°ie pod strop miestnosti. napr√≠kad na skriŇąu, do vstavanej skrine, na polińćky a pod. V dome na najvyŇ°Ň°ie poschodie, pr√≠padne pod strechu. Bez zamerania geopatog√©nnych z√≥n na mieste doporuńćujeme pouŇĺiŇ• minim√°lne 2 ks. zariaden√≠ EMGEON1 umiestnen√© do opańćn√Ĺch rohoch domu, alebo bytu. UmiestŇąuje sa cca 1-2 metre od okraja bytu (domu)¬† a ńćo najvyŇ°Ň°ie k stropu. Rozmer valca: priemer 10cm , v√ĹŇ°ka 28cm. (in√© rozmery na objedn√°vku) napr. ak V√°m nevyhovuje v√ĹŇ°ka d√° sa urobiŇ• aj menŇ°ie. Dod√°va sa ako p√°r- t.j. 2 ks cena 39,90 +5‚ā¨ poŇ°tovn√© a baln√© Pre objednanie pas√≠vneho solenoidu EMGEON HOME kliknite TU Pre popis presn√©ho umiestnenia n√°s kontaktujte pred n√°kupom na mail ingfour@gmail.com, alebo na ńć√≠sle: 0915/904 114 UPOZORNENIE:¬†Pri zameran√≠ geopatog√©nnych z√≥n ¬†fyzicky u V√°s doma v√§ńćŇ°inou stańć√≠ 1 zariadenie EMGEON 1 (pas√≠vny solenoid) tzv. merania GPZ na diańĺku z√°sadne nerob√≠m pretoŇĺe to je nezmysel. ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†¬†Geopatog√©nne z√≥ny s√ļ spomenut√© aj v Stavebnom z√°kone:¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†¬†¬ß 47 - p√≠smeno J.¬†¬†Cit√°t¬†z textu: Stavby sa musia navrhovaŇ• tak, aby:¬†....p√≠smeno J.¬†"bola zabezpeńćen√° ńćo najv√§ńćŇ°ia ochrana stavby pred¬†vetrom, daŇĺńŹom, hlukom, vibr√°ciami, otrasmi, ionizańćn√Ĺm Ňĺiaren√≠m z geologick√©ho podloŇĺia,¬†vplyvom geopatog√©nnych z√≥n, bludn√Ĺch pr√ļdov a podzemn√Ĺch a povrchov√Ĺch v√īd,"¬† Ceny meran√≠ geopatog√©nnych z√≥n :¬†http://www.dracie-zily.sk/cennik-sluzieb/ Pri V√§ńćŇ°√≠ch probl√©moch s√ļ potrebn√© aj in√© rieŇ°enia¬†vińŹ:¬†http://www.dracie-zily.sk/geopatogenne-zony-skusenosti-z-merani-gpz/ VaŇ°e pr√≠padn√© ot√°zky p√≠Ň°te na adresu ingfour@gmail.com Pre pouŇĺietie v aut√°ch na elimin√°ciu √ļńćinkov geopatog√©nnych z√≥n na vodińća doporuńćujeme ¬†EMGEON CARE Emgeon Care - uk√°Ňĺka umiestnenia v aute viac info TU
 

Novinky emailom
MŠte zŠujem dostŠvaĚ do emailovej schrŠnky novinky, informŠcia ŤlŠnky z tohto portŠlu?
PrihlŠste sa!
Email:

TOP ponuky
HĺadaĚ v ponukŠch:
 

TOP ŤlŠnky
 
www.byvajme.sk® HlavnŠ StrŠnka | Kontakty | RegistrŠcia