Ľ Pridaj medzi obĺķbenť   Ľ HlavnŠ StrŠnka

PrihlŠsenie
Meno: 
Heslo:


Novť firmy
 
Everettskarl
Quatre Bornes
Everettskarl
Quatre Bornes
Everettskarl
Quatre Bornes
Everettskarl
Quatre Bornes
Everettskarl
Quatre Bornes
Everettskarl
Quatre Bornes
Everettskarl
Quatre Bornes
Everettskarl
Quatre Bornes
Everettskarl
Quatre Bornes
AlvinSteVe
Tomohon
Najviac hĺadanť vżrazy
 

Inzercia


gpz

Okn√° bez kompromisu!
 
MichŇą√°k Peter - OREX
zobraziĚ profil firmy | zobraziĚ vöetky ponuky firmy
 
Pridanť: 13.11.2018 VytlaŤiĚ ponuku
 
Drevo-hliníkové okná - OREX
 
D R E V O ‚Äď H L I N √ć K O V E O K N √Ā - O R E X - zvn√ļtra drevo ‚Äď zvonku hlin√≠k, a to vŇ°etko zasklenn√© trojsklom s koeficientom Ug=0,5W s TGI r√°mikom! Drevohlin√≠kov√© okna predstavuj√ļ prielom v rieŇ°en√≠ funkńćn√Ĺch, estetick√Ĺch a praktick√Ĺch potrieb modern√©ho domu. Ak ste dosiańĺ v√°hali s k√ļpou dreven√©ho okna z d√īvodu potreby vykon√°vania jeho √ļdrŇĺby alebo potreby jeho bud√ļceho lakovania, tak teraz uŇĺ tieto obavy nemaj√ļ opodstatnenie! Vychutn√°vajte si modern√© a zdrav√© b√Ĺvanie s dotykom prav√©ho pr√≠rodn√©ho dreva a hlin√≠ka spojen√Ĺch v okno s neprekonateńĺn√Ĺmi tepeln√Ĺmi a zvukovo-izolańćn√Ĺmi vlastnosŇ•ami! Drevohlin√≠kov√© okno znamen√°: vysok√° odolnosŇ• hlin√≠ka v exteri√©ri, pr√≠jemn√Ĺ pocit a estetick√Ĺ dojem z dreva v interi√©ri, Ň°irok√© farebn√© moŇĺnosti nez√°visle od seba v exteri√©ri a v interi√©ri, veńĺk√° typov√° variabilita hlin√≠ka, v√Ĺborne tepeln√© vlastnosti vhodne do pas√≠vnych domov, zdravotn√° nez√°vadnosŇ• - ekologick√Ĺ v√Ĺrobok, veńĺk√° tvarov√° stabilita cel√©ho okna. V√Ĺrobca = f. OREX, Lipn√≠ky 94 inform√°cie: Peter MichŇą√°k 0905340741 www.orex.sk orex@orex.sk
 

Novinky emailom
MŠte zŠujem dostŠvaĚ do emailovej schrŠnky novinky, informŠcia ŤlŠnky z tohto portŠlu?
PrihlŠste sa!
Email:

TOP ponuky
HĺadaĚ v ponukŠch:
 

TOP ŤlŠnky
 
www.byvajme.sk® HlavnŠ StrŠnka | Kontakty | RegistrŠcia