Ľ Pridaj medzi obĺķbenť   Ľ HlavnŠ StrŠnka

PrihlŠsenie
Meno: 
Heslo:


Novť firmy
 
Everettskarl
Quatre Bornes
Everettskarl
Quatre Bornes
Everettskarl
Quatre Bornes
Everettskarl
Quatre Bornes
Everettskarl
Quatre Bornes
Everettskarl
Quatre Bornes
Everettskarl
Quatre Bornes
Everettskarl
Quatre Bornes
Everettskarl
Quatre Bornes
AlvinSteVe
Tomohon
Najviac hĺadanť vżrazy
 

Inzercia


gpz

Ponuky
 
Asfaltov√© Ň°indle ISOLA, DOCKE Pridanť: 13.11.2018
Asfaltov√© streŇ°n√© Ň°indle ISOLA, DOCKE, flexibiln√© aj v mraze + ńĺahk√©, odoln√© vetru, poŇĺiaru, hor√ļńćav
ŤŪtaj viac...
 

Nopov√© hydroizol√°cie SYSTEM PLATON a OLDROYD proti vode, vlhkosti a rad√≥nu od ich vyn√°lezcu. Pridanť: 13.11.2018
Nopové hydroizolácie SYSTEM PLATON a OLDROYD proti vode, vlhkosti a radónu od ich vynálezcu.
ŤŪtaj viac...
 

Nemeck√° streŇ°n√° a stenov√° krytina z umelej bridlice ARDESIA-TERRAFLEX. Pridanť: 13.11.2018
Nemeck√° streŇ°n√° a stenov√° krytina z umelej bridlice ARDESIA-TERRAFLEX.
ŤŪtaj viac...
 

Dilatańćno-tesniace polym√©rov√© asfaltov√© p√°sky pre opravy v√Ĺtlkov ciest DUNAFLEX. Pridanť: 13.11.2018
Dilatańćno-tesniace polym√©rov√© asfaltov√© p√°sky pre opravy v√Ĺtlkov ciest DUNAFLEX.
ŤŪtaj viac...
 

Fotovoltaick√© sol√°rne panely a elektr√°rne. SieŇ•ov√©, akumul√°torov√©, hybridn√© - zn√≠Ňĺenie n√°kladov... Pridanť: 13.11.2018
Fotovoltaick√© sol√°rne panely a elektr√°rne. SieŇ•ov√©, akumul√°torov√©, hybridn√© - zn√≠Ňĺenie n√°kladov...
ŤŪtaj viac...
 

Plechov√° maloform√°tov√° krytina ISOLA POWERTEKK z N√≥rska - mimoriadne odoln√° a spońĺahliv√° krytina. Pridanť: 13.11.2018
Plechov√° maloform√°tov√° krytina ISOLA POWERTEKK z N√≥rska - mimoriadne odoln√° a spońĺahliv√° krytina.
ŤŪtaj viac...
 

SOLAHART - tradińćn√Ĺ world-wide v√Ĺrobca sol√°rnych vodoohrevn√Ĺch syst√©mov s trad√≠ciou od roku 1903 Pridanť: 13.11.2018
SOLAHART - tradińćn√Ĺ world-wide v√Ĺrobca sol√°rnych vodoohrevn√Ĺch syst√©mov s trad√≠ciou od roku 1903. Ako prv√©mu uŇĺ v roku 2005 mu bol udelen√Ĺ medzin√°rodn√Ĺ certifik√°t kvality EU KEYMARK.
ŤŪtaj viac...
 

SolarVenti + Industrial = teplovzduŇ°n√© kolektory na automatick√© sol√°rne temperovanie, vetranie, odvl Pridanť: 13.11.2018
SolarVenti + Industrial = teplovzduŇ°n√© kolektory na automatick√© a auton√≥mne sol√°rne temperovanie, vetranie, odvlhńćovanie
ŤŪtaj viac...
 

ANTICALC - dlhodobo osvedńćen√Ĺ v√Ĺrobok proti tvorbe vodn√©ho kameŇąa a na odstr√°nenie uŇĺ existuj√ļceho.. Pridanť: 13.11.2018
ANTICALC - dlhodobo osvedńćen√Ĺ v√Ĺrobok proti tvorbe vodn√©ho kameŇąa a na odstr√°nenie uŇĺ existuj√ļceho..
ŤŪtaj viac...
 

Nemeck√© protipoŇĺiarne rev√≠zne a rev√≠zne dvierka RUG SEMIN, kom√≠nov√© dvierka - trad√≠cia a kvalita. Pridanť: 13.11.2018
Nemeck√© protipoŇĺiarne rev√≠zne a rev√≠zne dvierka RUG SEMIN, kom√≠nov√© dvierka - trad√≠cia a kvalita.
ŤŪtaj viac...
 

TEKUT√Ā GUMA A DLAŇĹBA - krytina a izol√°cia z disperznej tekutej gumy vhodn√° na vŇ°etky povrchy Pridanť: 13.11.2018
TEKUT√Ā GUMA A DLAŇĹBA - krytina a izol√°cia z disperznej tekutej gumy vhodn√° na vŇ°etky povrchy
ŤŪtaj viac...
 

BISHOP¬īS ORIGINAL = americk√© permanentne difunduj√ļce maziv√° + adit√≠va do pal√≠v a olejov. ńĆist√≠ DPF. Pridanť: 13.11.2018
BISHOP¬īS ORIGINAL = americk√© permanentne difunduj√ļce maziv√° + adit√≠va do pal√≠v a olejov. ńĆist√≠ DPF.
ŤŪtaj viac...
 

RAYCHEM - elektrick√© podlahov√© k√ļrenie a ochrann√© ohrevn√© k√°ble od vyn√°lezcu samoregulańćn√Ĺch k√°blov. Pridanť: 13.11.2018
RAYCHEM - elektrick√© podlahov√© k√ļrenie a ochrann√© ohrevn√© k√°ble od vyn√°lezcu samoregulańćn√Ĺch k√°blov.
ŤŪtaj viac...
 

RAYCHEM ochrana pred vytopen√≠m = TRACETEK ‚Äď detekcia √ļniku vody, chemik√°li√≠ a ropn√Ĺch l√°tok. Pridanť: 13.11.2018
RAYCHEM ochrana pred vytopen√≠m = TRACETEK ‚Äď detekcia √ļniku vody, chemik√°li√≠ a ropn√Ĺch l√°tok.
ŤŪtaj viac...
 

Mimoriadne odoln√° n√≥rska krytina. Pridanť: 13.11.2018
Jednovrstvov√© mechanicky/nataven√≠m kotven√© streŇ°n√© SBS polym√©rasfaltov√© izolańćn√© p√°sy ISOLA MESTERTEKK s ohybnosŇ•ou aj pri -40¬įC a prieŇ•aŇĺnosŇ•ou bez pretrhnutia vyŇ°e 2500%. Mimoriadne odoln√° a spońĺahliv√° streŇ°n√° krytina na Ň°ikm√© i ploch√© strechy.
ŤŪtaj viac...
 

Nano izol√°cie a farebn√© n√°tery ISONEM Pridanť: 13.11.2018
ISONEM - Ň°peci√°lne nano n√°tery a izol√°cie - vysuŇ°ovanie vlhk√Ĺch, mokr√Ĺch stien, podl√°h ńći stropov , vytv√°ranie nano termo - hydroizolańćn√Ĺch bari√©r na strech√°ch, sten√°ch objektov, renov√°cie striech, transparentn√© izolańćn√© n√°tery, anti poŇĺiarne materi√°ly, n
ŤŪtaj viac...
 

Nano izol√°cie a farebn√© n√°tery ISONEM Pridanť: 13.11.2018
ISONEM - nano tepeln√©, hydroizolańćn√©, vysuŇ°uj√ļce n√°tery najvyŇ°Ň°ej technologickej √ļrovne.
ŤŪtaj viac...
 

AKCIA: zńĺava 10% do 31.12.2018 Pridanť: 23.09.2016
Adit√≠va do olejov a pal√≠v BISHOP¬īS ORIGINAL
ŤŪtaj viac...
 

AKCIA: zńĺava 10% do 31.12.2018 Pridanť: 23.09.2016
ANTICALC - ochrana vodovodov pred vodn√Ĺm kameŇąom
ŤŪtaj viac...
 

AKCIA: zńĺava 5% do 31.12.2018 Pridanť: 23.09.2016
Asfaltov√© dilatańćno - tesniace p√°sky DUNAFLEX
ŤŪtaj viac...
 

Disperzn√° tekut√° guma do 31.12.2018 Pridanť: 23.09.2016
Disperzn√° tekut√° guma
ŤŪtaj viac...
 

Dren√°Ňĺne izol√°cie OLDROYD a SYSTEM PLATON do 31.12.2018 Pridanť: 23.09.2016
Dren√°Ňĺne izol√°cie OLDROYD a SYSTEM PLATON
ŤŪtaj viac...
 

Elektrick√© vykurovacie a ohrevn√© k√°ble RAYCHEM do 31.12.2018 Pridanť: 23.09.2016
Elektrické vykurovacie a ohrevné káble RAYCHEM
ŤŪtaj viac...
 

Fotovoltaick√© slneńćn√© elektr√°rne Pridanť: 23.09.2016
Fotovoltaick√© slneńćn√© elektr√°rne -Ň°ikm√© aj ploch√© strechy.
ŤŪtaj viac...
 

Rev√≠zne protipoŇĺiarne dvierka RUG Pridanť: 23.09.2016
Rev√≠zne protipoŇĺiarne dvierka RUG
ŤŪtaj viac...
 

AKCIA: do 15.11.2018 Pridanť: 23.09.2016
Slneńćn√© vodoohrevn√© kolektory a syst√©my SOLAHART
ŤŪtaj viac...
 

AKCIA: do 31.12.2018, StreŇ°n√© krytiny Pridanť: 23.09.2016
StreŇ°n√° krytina ISOLA MESTERTEKK na Ň°ikm√© i ploch√© strechy. Mechanicky/natavovan√≠m kotven√© mimoriadne odoln√© SBS polym√©rasfaltov√© p√°sy ohybn√© aj pri -40¬įC, s elasticitou asfaltu vyŇ°e 2500%.
ŤŪtaj viac...
 

AKCIA: do 31.12.2018 Pridanť: 23.09.2016
TeplovzduŇ°n√© slneńćn√© kolektory SOLARVENTI
ŤŪtaj viac...
 

TraceTek ‚Äď detekcia √ļniku kvapal√≠n Pridanť: 23.09.2016
TraceTek ‚Äď detekcia √ļniku kvapal√≠n
ŤŪtaj viac...
 


TOP ponuky
HĺadaĚ v ponukŠch:
 
www.byvajme.sk® HlavnŠ StrŠnka | Kontakty | RegistrŠcia