» Pridaj medzi obľúbené   » Hlavná Stránka

Prihlásenie
Meno: 
Heslo:


Nové firmy
 

Najviac hľadané výrazy
 

Inzercia


gpz

TraceTek – detekcia úniku kvapalín
 
SLOVECO
zobraziť profil firmy | zobraziť všetky ponuky firmy
 
Pridané: 23.09.2016 Vytlačiť ponuku
 
TraceTek – detekcia úniku kvapalín
 
Systém detekcie úniku kvapalín TraceTek bol vyvinutý firmou Raychem za?iatkom 80. tych rokov minulého storo?ia a okamžite si získal ve?ké množstvo spokojných klientov od USA až po Shanghai.Detekcia úniku kvapaliny – TraceTek je univerzálnym, modulárnym systémom s množstvom vymenite?ných komponentov, ktoré môžu by? konfigurované pod?a individuálnych potrieb klienta. Široké spektrum TraceTek poplachových modulov a modulárnych komponentov umož?uje jednoduchý prístup k monitorovaným parametrom.

?o tvorí systém TraceTek:               Tracetek

- špeciálne snímacie káble s pred?ženou
životnos?ou v?aka vodivým polymérom
(najstaršie káble sú permanentne v
prevádzke už viac ako 25 rokov),
- snímacie sondy – na doplnenie snímacej
funkcie káblov, resp. na miesta, kde
použitie káblov nie je technicky možné,
- monitorovacie zariadenia – široká škála
monitorovacích jednotiek, od
jednoduchých signaliza?ných zariadení
pre menšie aplikácie až po sofistikované
monitorovacie pulty s dotykovou
obrazovkou najvyššej kvality na trhu.
TraceTek zis?uje úniky vody, chemikálií, ropných látok.

Systém TracTek je dominantným riešením pre detekciu úniku vody v budovách ako aj úniku paliva, resp. iných kvapalín
v priemysle, a to v?aka jeho spo?ahlivosti, flexibilite a jednoduchej inštalácii.

Systém TraceTek je univerzálny, modulárny systém detekcie úniku kvapalín s množstvom vymenite?ných komponentov, ktoré môžu by? konfigurované pod?a individuálnych potrieb klienta. Široké spektrum TraceTek poplachových modulov a modulárnych komponentov umož?uje jednoduchý prístup k monitorovaným parametrom.
?o tvorí systém TraceTek:
 • špeciálne snímacie káble s pred?ženou životnos?ou v?aka vodivým polymerom (najstaršie káble sú permanentne v prevádzke už viac ako 25 rokov).
 • snímacie sondy – na doplnenie snímacej funkcie káblov, resp. na miesta, kde použitie káblov nie je technicky možné.
 • monitorovacie zariadenia – široká škála monitorovacích jednotiek, od jednoduchých signaliza?ných zariadení pre menšie aplikácie až po sofistikované monitorovacie pulty s dotykovou obrazovkou najvyššej kvality na trhu.

Akú kvapalinu vie systém detekova?:

 • voda
 • kyselina
 • uh?ovodíky
 • palivo
 • rozpúš?adlá

Kde sa naj?astejšie TraceTek používa:
 • obytné budovy
  • vykurovacie a chladiace okruhy
  • odvod kondenzu
  • hasiace systémy
  • toalety, kanalizácie a súvisiace rozvody
  • suterény a pivnice
  • spätné klapky
  • nápojové a predajné ay
  • zásobníky vrátane rozvodov
  • rozvody vedené pod stropom
 • verejné budovy
  • IT serverovne
  • riadiace strediská
  • múzeá
  • nemocnice
  • hotely
  • letiská
  • ?erpacie stanice
 • priemysel a iné
  • potrubia – vodovodné, palivové,…
  • pre?erpávacie stanice
  • zásobníky s palivom a pod.
  • generátory
  • archívy
  • akvária
  • kúpaliská (bazény)

TRACETEK CHRÁNI VÁŠ MAJETOK a šetrí Váš ?as a peniaze!


airport_pipelines_2a  tracetek05  tracetek03 TraceTek – detekcia úniku kvapalín 4
 

Novinky emailom
Máte záujem dostávať do emailovej schránky novinky, informácia články z tohto portálu?
Prihláste sa!
Email:

TOP ponuky
Hľadať v ponukách:
 

TOP články
 
www.byvajme.sk® Hlavná Stránka | Kontakty | Registrácia