» Pridaj medzi obľúbené   » Hlavná Stránka

Prihlásenie
Meno: 
Heslo:


Nové firmy
 

Najviac hľadané výrazy
 

Inzercia


gpz

Vlhkos? v byte a ?o s ?ou
 
Pridané: 05.08.2014 Vytlačiť článok
 
Možno sa vám bude zda?, že v ?asti môjho ?lánku je skrytá irónia, ale nie je to ni? iné len otvorenie stále sa rozmáhajúceho problému nadmernej vlhkosti v našich bytoch.... Ing. Igor Kadlec, Technický skúšobný ústav Pieš?any,
 

Vlhkos? v byte ?o s ?ou.

 

Možno sa vám bude zda?, že v ?asti môjho ?lánku je skrytá irónia, ale nie je to ni? iné len otvorenie stále sa rozmáhajúceho problému nadmernej vlhkosti v našich bytoch. Môj názor zhrnutý v ?lánku je spracovaný na základe vlastných skúseností z odborných meraní tepelnoizola?ných vlastností obývaných stavieb a hlavne bytov v bytových domoch.

Jedným z kritérií dobrej vnútornej pohody v našom byte pre ?udský organizmus je zloženie vzduchu, ktorý si sami regulujeme. Áno sami.

V jednom mojom ?lánku (Hurá ideme zatepli?) som písal o rovnováhe teploty, vlhkosti a o prúdení vzduchu v našich príbytkoch. Je správne, že chceme šetri? energie a zateplíme si náš dom, byt. Vymeníme okná. Naše byty nie sú kancelárie, ani výrobné haly. Trávime v našich bytoch možno polovicu nášho života. V našich bytoch varíme, perieme teda aj sušíme prádlo. Sprchujeme sa, dýchame. Ve?a bytov má nefunk?né odsávanie z kúpe?ní, kuchý?. Ak zistíme, že sa nám za?ínajú tvori? na niektorých ?astiach konštrukcie bytov plesne, hromžíme na správcov bytov. Užívame náš byt správne?

Pri jednom z meraní som nameral vo vnútri bytu 70% vlhkos? pri teplote 21°C. Vonku bola v tom ?ase 80% vlhkos? a 3°C. Po otvorení okien a intenzívneho vetrania vlhkos? v byte klesla v krátkom ?ase na 50%.  Nechcem v tomto ?lánku opisova? ako pomôže aj vysoká vonkajšia vlhkos? pri nízkej teplote ke? ju „pustíme“ do nášho bytu. V ?alšom byte asi na 60 metrov štvorcových žijú štyria dospelí ?udia a vä?ší pes. Náš psík, alebo iné domáce zvieratká sú zatvorené skoro celý de? v byte. Aj to sú zdroje tepla a vlhkosti, ale aj konzumenti kyslíka. Nefunk?ný odsáva? pár a nefunk?né odsávanie z kúpe?ne nám zvýši vlhkos? v byte. Ráno otvoríme okná vyvetráme. V popolud?ajších hodinách prichádzame z práce, zo školy... Ke?že v zimnom období je vonku chladno a my prídeme do „tepla“, zdá sa nám nelogické vetra?. V domácom prostredí za?neme vari?, pra?, konzumova? teplú stravu, suši? prádlo, sprchova? sa. Oddychova? pri televízii, internete, ?asopise... Tak nás nenapadne vetra?, ve? sme v tom prostredí už nieko?ko hodín a organizmus si „zvykol“ na vnútornú klímu. Mikroorganizmy (plesne) si nájdu to najchladnejšie miesto (naj?astejšie okná a nedostato?ne zateplený vonkajší pláš?) v našom byte a pri zvýšenej vlhkosti, teplote a nedostato?nom prúdení vzduchu majú ideálne podmienky na množenie. Týmto neželaným stavom vnútorného prostredia nášho bytu môžeme ?ahko predchádza? napríklad monitorovaním (meranie teploty a vlhkosti) našich bytových priestorov.  Nameraná vnútorná vlhkos? 60% nemá také isté zloženie ako taká istá hodnota vlhkosti vo vonkajšom prostredí.

V závislosti od vnútornej teploty vzduchu a vlhkosti vnútorného vzduchu v miestnosti ur?íme kritickú povrchovú teplotu na vznik plesní (dolu uvedená tabu?ka). Všimnime si, že pri vlhkosti 70% v našom byte je to len asi 2°C rozdiel medzi vnútornou teplotou a kritickou povrchovou teplotou pre vznik ples?ových polí.

Nerovnováha a zloženie vzduchu v domácom prostredí môže ma? za následok rôzne zdravotné ?ažkosti.

 

Tabu?ka pod?a normy STN 73 0540-3.

Teplota vnútorného vzduchu

Kritická povrchová teplota [°C]

na vznik plesní pri relatívnej vlhkosti vzduchu [%]

 

[°C]

40%

50%

60%

70%

20

9,2

12,6

15,4

17,9

21

10,1

13,6

16,4

18,8

22

11,1

14,5

17,4

19,8

23

12,0

15,5

18,3

20,8

24

12,9

16,4

19,3

21,8

 

 

Ing. Igor Kadlec, TSU Pieš?any                                                                 

Technický skúšobný ústav Pieš?any, Krajinská cesta 9, 921 01 Pieš?any

Internet: www.tsu.sk

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   SLOVENSKÝ   PROJEKT MERANÍ GEOPATOGÉNNYCH ZÓN a GEOANOMÁLIÍ  

Geologicka-mapa-SR-FB

          Projekt meraní Geopatogénnych Zón (Geoanomálií) prebieha za ú?elom štatistického vyhodnocovania podielu negatívnych zón v obydliach na celom Slovensku. Postupne bude vytvorená mapa s vyhodnotením lokalít viac, alebo menej vhodných na bývanie z h?adiska štatistického výskytu geoanomálií a geopatogénnych zón.  agentúra INGFOUR s.r.o. realizuje výjazdové merania Geopatogénnych Zón (Geoanomálií) pod vybranými obydliami na celom Slovensku.  Za ú?elom vyhodnotenia štatistického a geologického rozloženia geoanomálií pod obývanými oblas?ami. Zárove? sa sleduje aj vplyv ur?itých architektonických prvkov obydlí, ktoré samy o sebe vedia ur?itým spôsobom eliminova?  geoanomálie a GPZ.
          
Zameraním geopatogénnych zón vo Vašom obydlí  zistíte aké opatrenia urobi?, aby ste sa doma cítili naozaj dobre. Napríklad jednoduchou zmenou umiestnenia miest kde spíte alebo sa najdlhšie zdržujete mimo geopatogénnych zón . Viac informácií: TU

 

Pozri tiež:

Levandu?a lekárska priamo od pestovate?ky: www.byvajme.sk/levandula  

 

 

 

Novinky emailom
Máte záujem dostávať do emailovej schránky novinky, informácia články z tohto portálu?
Prihláste sa!
Email:

TOP ponuky
Hľadať v ponukách:
 

TOP články
 
www.byvajme.sk® Hlavná Stránka | Kontakty | Registrácia