» Pridaj medzi obľúbené   » Hlavná Stránka

Prihlásenie
Meno: 
Heslo:


Nové firmy
 

Najviac hľadané výrazy
 

Inzercia


gpz

Opatrenia proti krádežiam v bytových pivniciach
 
Pridané: 14.08.2012 Vytlačiť článok
 
Vä?šina bytových pivníc je chránená vlastne len latkovými stenami a uzamykaná rôznymi visacimi zámkami. Po vniknutí zlodeja do pivni?ných priestorov títo zvy?ajne vylamujú viac kójí naraz. Sú to tie, v ktorých ich nie?o zaujme, alebo tie, do ktorých nevidie?, ?o je v nich uskladnené...
 

Krádeže v bytových pivniciach rastú


Na Slovensku máme státisíce bytov. A takmer každý z nich má aj svoju pivnicu. Lenže kým na bezpe?nos? svojho bytu vo?i vykradnutiu už myslíme akosi aicky a chránime si ho, napríklad dobrými bezpe?nostnými dverami, na svoje pivni?né priestory zabúdame. A pritom je to rovnako "náš" priestor, ako aj ten v byte. A to práve v poslednom období využívajú zlodeji. Nárast po?tu vykradnutých bytových pivníc je ve?ký a každým mesiacom sa zvyšuje. 
Aj ke? veci, ktoré máme vo svojich pivniciach sú vä?šinou sezónneho charakteru, ako napríklad lyže, sánky, bicykle, pneumatiky na auto, ?i zaváraniny a na prvý poh?ad možno nie vysokej hodnoty, práve tieto sa stávajú naj?astejšou koris?ou zlodejov. Vä?šina bytových pivníc je chránená vlastne len latkovými stenami a uzamykaná rôznymi visacimi zámkami. Po vniknutí zlodeja do pivni?ných priestorov títo zvy?ajne vylamujú viac kójí naraz. Sú to tie, v ktorých ich nie?o zaujme, alebo tie, do ktorých nevidie?, ?o je v nich uskladnené. Prekážkou im nie sú ani ve?ké drahé visiace zámky s mohutnými petlicami, ?i rôzne amatérske vystuženia "domácich majstrov". Ani sebelepší zámok, ?i mohutné skrutky, totiž neodolajú v drevenej latkovej konštrukcii. Zlodejom nahráva aj dostatok ?asu a k?udu, ktorú majú k svojej práci k dispozícii. Logické riešenie, s ktorým sa už stretávame, a tým je výmena hlavných vstupných dverí do spolo?ných pivni?ných priestorov za kvalitné bezpe?nostné, má však svoje slabé miesto. Tým je množstvo k?ú?ov, ktoré bývajú od týchto dverí rozdaných, ale hlavne nemožnos? kontroly, ko?ko duplikátov týchto k?ú?ov po ?ase existuje a komu sa dostanú do rúk. A správnym k?ú?om ktoko?vek odomkne aj tie najbezpe?nejšie dvere. Takže sa vraciame opá? k tomu, že ak svoj pivni?ný priestor chceme plnohodnotne využíva?, musíme sa postara? sami o jeho zabezpe?enie. Tu nás zaujalo na trhu nové riešenie, nazvané bezpe?nostná bytová pivnica. 
"Špeciálne pre slovenský trh sme vyvinuli systém ?ahkej oce?ovej pivni?nej steny s jednoduchými dverami. Pôvodná drevená stena, ktorá orani?uje pivni?nú kóju patriacu k jednému bytu, sa nahradí novou a pevne a spo?ahlivo uchytí do podlahy, stropu a bo?ných stien domu. Uzamknutie, po jednoduchom oto?ení k?ú?a, nám bezpe?ne istí dvere do podlahy, stropu aj v štandartnej výške." vysvet?uje konate? spolo?nosti ADLO - bezpe?nostné dvere, Ing. jozef Adame. 
Ide o cenovo prístupné riešenie, ale pritom dostato?ne pevné a odolné vo?i všetkým spôsobom násilného napadnutia, ktoré používajú pivni?ní zlodeji. Spo?ahlivo nás ochráni pred hrubou silou, skrutkova?om, kladivom, všetkým druhom pá?idiel, ?i dokonca pilkou na železo. A svojim konštruk?ným riešením umož?uje akéko?vek rozmery, ?i atypické tvary, s ktorými sa ?asto v pivniciach stretávame. 
Takáto pivnica nás oslovila, a to najmä svoju jednoduchos?ou, originalitou riešenia a pritom dostato?nou bezpe?nos?ou. Takže nezabúdajme na to, že aj naše pivni?né priestory patria k nášmu bytu a za?nime ich naplno využíva? na to, na ?o majú slúži?. Pomôc? nám k tomu môže napríklad " bezpe?nostná bytová pivnica".

Pozri tiež:

Meranie a eliminácia Geopatogénnych Zón (GPZ): www.dracie-zily.sk

Levandu?a lekárska priamo od pestovate?ky: www.byvajme.sk/levandula  

 

Novinky emailom
Máte záujem dostávať do emailovej schránky novinky, informácia články z tohto portálu?
Prihláste sa!
Email:

TOP ponuky
Hľadať v ponukách:
 

TOP články
 
www.byvajme.sk® Hlavná Stránka | Kontakty | Registrácia