» Pridaj medzi obľúbené   » Hlavná Stránka

Prihlásenie
Meno: 
Heslo:


Nové firmy
 

Najviac hľadané výrazy
 

Inzercia


gpz

Hviezdne nebo - luxusný svetelný doplnok interiéru
 
Pridané: 24.10.2011 Vytlačiť článok
 
Svojím neobmedzeným potenciálom, flexibilitou a maximálnou bezpe?nos?ou umož?ujú optické vlákna vytvori? efektné a reálne vyzerajúce hviezdy, repliky zoskupení ?i lietajúcich komét...
 

Hviezdne nebo - luxusný svetelný doplnok interiéru

 

Hviezdne nebo ako produkt existuje na trhu už nieko?ko rokov. Úplne na za?iatku išlo o ur?ité zoskupenie klasických bodových svietidiel. Neskôr však prišiel pokrok vo forme malých LED diód, ktorý posunul úspornú LED technológiu o prie?ku vyššie v dekoratívnom osvet?ovaní. Praxou sa však zistilo, že LED diódy neponúkajú ideálne riešenie pre dekoratívne osvetlenie, nako?ko malé diódy (až 5mm dlhé!) rušili celkový vzh?ad podh?adu a okrem toho sú poruchové. Využitie optických vlákien na dekoratívne osvet?ovanie prinieslo potrebné riešenie tohto problému, ?o zmenilo celkový poh?ad na svetlo z nevyhnutnosti na dekoratívny doplnok priestoru.

 

Svojím neobmedzeným potenciálom, flexibilitou a maximálnou bezpe?nos?ou umož?ujú optické vlákna vytvori? efektné a reálne vyzerajúce hviezdy, repliky zoskupení ?i lietajúcich komét, ?o zastaralým spôsobom nebolo možné dosiahnu? (nehovoriac o minimálnej spotrebe elektrickej energie!).  Len optotechnike v?a?íme za to najkvalitnejšie, najúspornejšie (?asovo, technicky i finan?ne) a najmä najestetickejšie riešenie krásneho doplnkového osvetlenia, ktoré dokáže jediným kliknutím vypína?a zmeni? atmosféru priestoru a navodi? nezabudnute?ný zážitok.

 

Pre?o hviezdne nebo z optických vlákien a nie LED diód:

- povrch zníženého stropu ?i iného povrchu zostáva hladký, jednotlivé svetelné body sú mikroskopické, v?aka ?omu nepôsobia rušivo na povrchu ako LED diódy

- použitím rôznych priemerov optických vlákien dokážeme vytvori? hviezdy rôznych ve?kostí, ?o pôsobí dramatickejšie a najmä reálnejšie v porovnaní s tradi?ným hviezdnym nebom z diód

- optické vlákna nevedú žiadny prúd a ani teplo, preto je tu aj nulové riziko požiarnej poruchovosti, ?o je ideálne riešenie pre nasvietenie kontúr bazénov pod hladinou ?i pre použitie do zóny 0

- optické vlákna sa dajú vies? aj nieko?ko metrov od zdroja svetla, ?o umož?uje schova? iluminátor na prístupné miesto v prípade servisu

- životnos? optických vlákien je prakticky neobmedzená, preto na podh?ade ani po dlhej dobe nevznikajú žiadne nesvietiace body, ktoré by narušovali celkový efekt (vypálené LED diódy zastaralým spôsobom)

- na trhu existujú optické vlákna do extrémne horúcich podmienok, a preto je možné vytvori? efekt hviezdneho neba aj v komer?ných priestoroch ako sú fínske sauny, wellness a iné náro?né a neprístupné aplikácie

 

Množstvo výhod, ktoré LED technológia a optické vlákna prinášajú, motivujú ?oraz viac ?udí ku kúpe neštandardného a atypizovaného osvetlenia - kde sú predstavy a požiadavky zákazníka prvoradé. Optotechnika dovo?uje kreatívne využitie priestoru, nenúti robi? žiadne kompromisy v interiéri, sporí energiu a poskytuje maximálny efekt! Hviezdne nebo sa ur?ite stane neoddelite?nou sú?as?ou vášho interiéru, ktoré vám bude závidie? naozaj každý - www.LEDeco.sk

 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     SLOVENSKÝ  PROJEKT MERANÍ GEOPATOGÉNNYCH ZÓN a GEOANOMÁLIÍ


Geologicka-mapa-SR-FB

          Projekt meraní Geopatogénnych Zón (Geoanomálií) prebieha za ú?elom štatistického vyhodnocovania podielu negatívnych zón v obydliach na celom Slovensku. Postupne bude vytvorená mapa s vyhodnotením lokalít viac, alebo menej vhodných na bývanie z h?adiska štatistického výskytu geoanomálií a geopatogénnych zón.  agentúra INGFOUR s.r.o. realizuje výjazdové merania Geopatogénnych Zón (Geoanomálií) pod vybranými obydliami na celom Slovensku.  Za ú?elom vyhodnotenia štatistického a geologického rozloženia geoanomálií pod obývanými oblas?ami. Zárove? sa sleduje aj vplyv ur?itých architektonických prvkov obydlí, ktoré samy o sebe vedia ur?itým spôsobom eliminova?  geoanomálie a GPZ.
           Zameraním geopatogénnych zón vo Vašom obydlí  zistíte aké opatrenia urobi?, aby ste sa doma cítili naozaj dobre. Napríklad jednoduchou zmenou umiestnenia miest kde spíte alebo sa najdlhšie zdržujete mimo geopatogénnych zón . Viac informácií: TU

 

Pozri tiež:

Levandu?a lekárska priamo od pestovate?ky: www.byvajme.sk/levandula 


 


 

 

Novinky emailom
Máte záujem dostávať do emailovej schránky novinky, informácia články z tohto portálu?
Prihláste sa!
Email:

TOP ponuky
Hľadať v ponukách:
 

TOP články
 
www.byvajme.sk® Hlavná Stránka | Kontakty | Registrácia