» Pridaj medzi obľúbené   » Hlavná Stránka

Prihlásenie
Meno: 
Heslo:


Nové firmy
 

Najviac hľadané výrazy
 

Inzercia


gpz

ZÁRUB?A DREVENÁ, ?I KOVOVÁ?
 
Pridané: 02.09.2011 Vytlačiť článok
 
Ochrana nášho bytu ?i rodinného domu vo?i vlámaniu a neželanej návšteve sa už v sú?asnsti stáva nevyhnutným štandartom. A celkom logicky za?íname u dverí, a to ich výmenou za dvere bezpe?nostné.
 

Ochrana nášho bytu ?i rodinného domu vo?i vlámaniu a neželanej návšteve sa už v sú?asnsti stáva nevyhnutným štandartom. A celkom logicky za?íname u dverí, a to ich výmenou za dvere bezpe?nostné.

ZÁRUB?A DREVENÁ, ?I KOVOVÁ?

ZÁRUBNE DREVODEKOR

 

Zárub?a drevená, ?i kovová ?

Ochrana nášho bytu ?i rodinného domu vo?i vlámaniu a neželanej návšteve sa už v sú?asnsti stáva nevyhnutným štandartom. A celkom logicky za?íname u dverí, a to ich výmenou za dvere bezpe?nostné. Rady odborníkov sú však jednozna?né - samotné dvere nesta?ia, je potrebná aj výmena našej zárubne za bezpe?nostnú, zosilnenú, dokonca riadne privarenú do steny a vyliatu betónom. Tieto potreby sp??ajú len plechové oce?ové zárubne, a nie drevené. A tu pre mnohých z nás nastáva estetický problém, ako zladi? k novým dverám s pekným drevodekorom, farbu oce?ovej zárubne. Napriek tomu, že viacerí výrobcovia ponúkajú jej rôzne farebné odtiene striekania, zárub?a vždy pôsobí chladno a kovovo. ?o spravi?, ke? inklinujeme viac k prírodnému a teplému vzoru ? Tapetovanie, ?i lepenie fólií s dreveným vzorom problém síce do?asne vyrieši, ale po istom ?ase používania nutne je vidie?, že ide len o tenkú fóliu, ktorá nesie známky poškrabania, opotrebenia, ?i dokonca odlepovania.

 

drevodekor zárubneNa trhu sme však zaregistrovali novú a ve?mi zaujímavú technológiu, ktorej princíp vychádza z overeného spôsobu používaného v 60-tych rokoch minulého storo?ia. Ide o ru?né nanášanie viacerých odtie?ov farieb na seba, ktoré po úprave vytvárajú reálnu kresbu dreva na kove. Po vytvrdnutí takéhoto náteru v peci je jeho tvrdos? a odolnos? porovnate?ná vypa?ovanému laku auta. Ozna?enie má Drevodekor bezpe?nostnej zárubne a prednedávnom ju ako novinku prezentovala spolo?nos? ADLO – bezpe?nostné dvere. Pri bežnom poh?ade nie je rozpoznate?ná od masívnej drevenej zárubne, dokonca aj na dotyk cíti? plastický, nie hladký povrch. Aj svojou originalitou – každý povrch zárubne je ru?ne robený kus – sa približuje svojmu prírodnému vzoru a v ponuke je vo viacerých odtie?och a štruktúrach dreva. Svojou odolnos?ou a protikoróznymi vlastnos?ami je vhodná pre použitie ako do interiéru, tak aj exteriéru. Do škály možností vzh?adu bezpe?nostných zárubní tak pribudla ?alšia, ve?mi zaujímavá varianta.

 

Prezrite si aktuálnu ponuku zárubní Drevodekor 

 

Pozri tiež:

Meranie a eliminácia Geopatogénnych Zón (GPZ): www.dracie-zily.sk

Levandu?a lekárska priamo od pestovate?ky: www.byvajme.sk/levandula  

 

 

 

Novinky emailom
Máte záujem dostávať do emailovej schránky novinky, informácia články z tohto portálu?
Prihláste sa!
Email:

TOP ponuky
Hľadať v ponukách:
 

TOP články
 
www.byvajme.sk® Hlavná Stránka | Kontakty | Registrácia