» Pridaj medzi obľúbené   » Hlavná Stránka

Prihlásenie
Meno: 
Heslo:


Nové firmy
 

Najviac hľadané výrazy
 

Inzercia


gpz

Ma?by na stenu
 
Pridané: 23.08.2011 Vytlačiť článok
 
Deti majú svojich hrdinov, svoje sny. Chlapci túžia by? ako Spiderman, diev?atá víly a princezné. Na stene ich môže doma denne ?aka? príbeh, ktorý milujú...
 

Ma?ba na stenu?   Áno!

 

Prezradím vám, pre?o je „in“ ma?ovanie na stenu, v ?om je lepšie ako jednofarebné riešenie stien a na ?o dáva? pozor, ak sa pre toto ma?ovanie rozhodnete.

 

            Ak máte deti, viete, že obchytaným a zašpineným stenám v ich výške sa nevyhnete.

Pekný farebný motýv môže tieto i iné povrchové nedostatky (pukliny, dierky po obrazoch, ?i pripína?kách, chýbajúca farba po odlepení plagátov...) zakry? bez toho, aby ste museli ma?ova? celý priestor, s?ahova? nábytok a trpie? celý ten neporiadok okolo ma?ovania..

            Ak ste nie?o opravovali, búrali a rezali otvory, ?i dvere, tiež nemusíte ma?ova? komplet,( hlavne, ak ste chceli nie?o doladi? a už bolo vyma?ované...) sta?í napríklad pár kvetov (tie sú teraz v bývaní ve?mi „trendy“), ktoré budú jemne spája? novú plochu so starou a nielen že nikto nespozná, že ste dorábali na poslednú chví?u, ale budete ma? priestor doriešený originálne a „na mieru“.

            Máte vysoké stropy, chcete, aby miestnos? vyzerala menšia, vä?šia, kratšia, dlhšia?

Sta?í použi? správny vzor a efekt je dokonalý. Tvary pretiahnuté do vý?ky miestnos? zvýšia, ma?ovaný strop zase zníži. Ak budú širšie steny ma?ované viac a užšie menej, miestnos? sa opticky vyrovná...

            Vo svete bývania teraz letia kvety. Pre?o? Je to ve?mi jednoduchá psychológia.

Príroda, kvety, motýle, to sú tvary a farby, ktoré vyvolávajú rados? a pohodu, ?lovek má pocit, že vzduch je ?istejší a vo?avejší, život krajší, akoby všetko kvitlo, darilo sa. Hlavne deti reagujú ve?mi spontánne a veselo a tak isto pôsobia tieto tvary podvedome aj na dospelých. Ke? vidíme krásny svieži kvet, rozprestrie sa v nás rados?, spadne únava.

            Deti majú svojich hrdinov, svoje sny. Chlapci túžia by? ako Spiderman, diev?atá víly a princezné. Na stene ich môže doma denne ?aka? príbeh, ktorý milujú. Sú spokojnejšie, viac sa tešia domov, dokonca si radšej upratujú, akosi podvedome chcú, aby tie pekné steny neboli samy. Môže ži? víla Amálka medzi h?bou hra?iek, ?i Batman, ktorý mal oble?enie vždy perfektne uložené, rozhádzané po zemi ponožky? To všetko v de?och od mali?ka buduje estetické cítenie, rozvíja kladné city a znalosti farieb.

            Tak ako slnko,kvety a farebné motýle povzbudzujú chu? do života, tráva, zvieratká, obloha, ?i stromy uk?ud?ujú, uvo??ujú a sú ve?mi vhodné pre deti hyperaktívne, nek?udné.

            Ma?ba na stenu je však vhodná aj do kúpe?ní, spolo?enských a reprezenta?ných priestorov, spální... Motýv môže by? abstraktný, ?i konkrétny, ferebné vlny, ?iary, elegantné vzory, obraz na celú stenu...

            Vybera? by sme mali skôr tvary oblé, vlá?ne, uk?ud?ujúce. Hranaté a špicaté tvary môžu znervóz?ova? a pôsobi? rušivo. Východoázijské umenie býva? nazvané feng-šuej pred takýmito tvarmi varuje, tvrdí, že blokujú pozitívnu energiu v byte. Mohli by sme ich použi? v priestoroch pracovných, kde chceme ?udí vyburcova? k ?innosti, ale musíme da? pozor, aby nepôsobili prive?mi agresívne. ?lovek geometrické tvary, hranaté a ve?kých rozmerov vä?šinou neprijíma kladne.Má ich okolo seba príliž ve?a. Skôr treba geometriu bývania (dvere, okná, kúty, podlahy...) naruši? a zjemni?, ako to v moderných stavbách architekti robia oválnymi tvarmi st?pov, vchodov, ?i dekorácií. Nie, nemusíte búra? a stava? a reza? dlaždice do oblúka, sta?í pekná ma?ba, ?i vhodný vzor.

            Netreba sa bá? ani neporiadku. Nábytok sta?í posunú?, alebo len prikry?.

Maliar by mal vedie?, kde ?o stojí, aby neskôr skri?a nezdeformovala kresbu, ale naopak, aby kresba správne doplnila nábytok. Sta?í, ak si maliar prikryje ?as? izby, kde práve pracuje a nemusíte sa bá? kvapiek farby na nábytku.

            Ak bývanie ešte len chystáte, plánujte spolu s maliarom, alebo ho oboznámte s chystaným rozložením nábytku a jeho možnými variáciami.

            Dúfam, že som vám dodala odvahy a zahnala vaše obavy. Ve? každý z nás potrebuje pekný a harmonický domov, rodinnú pohodu, ktorá dodá energiu a ako vidíte, nie je také zložité robi? zmeny.


            Želáme vám ve?a elánu a radosti zo života!

 

www.malbanstenu.sk


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     SLOVENSKÝ  PROJEKT MERANÍ GEOPATOGÉNNYCH ZÓN a GEOANOMÁLIÍ


Geologicka-mapa-SR-FB

          Projekt meraní Geopatogénnych Zón (Geoanomálií) prebieha za ú?elom štatistického vyhodnocovania podielu negatívnych zón v obydliach na celom Slovensku. Postupne bude vytvorená mapa s vyhodnotením lokalít viac, alebo menej vhodných na bývanie z h?adiska štatistického výskytu geoanomálií a geopatogénnych zón.  agentúra INGFOUR s.r.o. realizuje výjazdové merania Geopatogénnych Zón (Geoanomálií) pod vybranými obydliami na celom Slovensku.  Za ú?elom vyhodnotenia štatistického a geologického rozloženia geoanomálií pod obývanými oblas?ami. Zárove? sa sleduje aj vplyv ur?itých architektonických prvkov obydlí, ktoré samy o sebe vedia ur?itým spôsobom eliminova?  geoanomálie a GPZ.
           Zameraním geopatogénnych zón vo Vašom obydlí  zistíte aké opatrenia urobi?, aby ste sa doma cítili naozaj dobre. Napríklad jednoduchou zmenou umiestnenia miest kde spíte alebo sa najdlhšie zdržujete mimo geopatogénnych zón . Viac informácií: TU

 

Pozri tiež:

Levandu?a lekárska priamo od pestovate?ky: www.byvajme.sk/levandula 


 

 


 

Novinky emailom
Máte záujem dostávať do emailovej schránky novinky, informácia články z tohto portálu?
Prihláste sa!
Email:

TOP ponuky
Hľadať v ponukách:
 

TOP články
 
www.byvajme.sk® Hlavná Stránka | Kontakty | Registrácia