» Pridaj medzi obľúbené   » Hlavná Stránka

Prihlásenie
Meno: 
Heslo:


Nové firmy
 

Najviac hľadané výrazy
 

Inzercia


gpz

Kvetinové obrazy, steny a lietajúce kvetiná?e.
 
Pridané: 14.12.2013 Vytlačiť článok
 
V zahrani?í, ale v poslednej dobe už aj na Slovensku najmä v známych reštauráciách, ale aj reprezenta?ných priestoroch pribúdajú v rámci interiérov zelené steny- green wall. Ide o netradi?ný spôsob pestovania kvetov na stene, vo vertikálnej polohe, pri?om je zabezpe?ené aické, prípadne samozavlažovanie nielen v známom vertikálnom, ale aj horizontálnom smere. Teraz si môžete sami v rámci interiéru vytvori? takéto kvetinové steny.
 

Kvetinové obrazy, steny a lietajúce kvetiná?e.

V zahrani?í, ale v poslednej dobe už aj na Slovensku najmä v známych reštauráciách, ale aj reprezenta?ných priestoroch pribúdajú v rámci interiérov zelené steny- green wall. Ide o netradi?ný  spôsob pestovania kvetov na stene, vo vertikálnej polohe, pri?om je zabezpe?ené aické, prípadne samozavlažovanie nielen v známom vertikálnom, ale aj horizontálnom smere. Teraz si môžete sami  v rámci interiéru  vytvori? takéto kvetinové steny.


        

Výhody pestovania kvetov na stene:

·        Jednoduché, nie príliš ?asté zavlažovanie- moduly sú samozavlažovacie vo vodorovnom, aj zvyslom smere, nie je potrebné každý kvet zavlažova? samostatne, pod?a podmienok je možné zavlažova? raz do týžd?a, možno ešte menej ?asto

·        Nezaberajú miesto v priestore- umiestnenie na stenu je vhodné aj do menších priestorov

·        Originálnos?, zelené puzzle, pestros? a zaujímavos?-  to je len pár názvov pre charakteristiku,  môžete pestova? viacero kvetov v jednom module, paneli, kvetiná?i ( vytvoríte  kvetinový  obraz) a tieto spája? do vä?ších celkov, až zelených, kvetinových  stien

·        ?isti?ka vzduchu- v tla?i sa objavil ?lánok z výskumu ?istenia vzduchu na vesmírnych staniciach  NASA, z ktorého vyplynulo, že mnoho bežných domácich a kvitnúcich ?repníkových rastlín eliminuje významné množstvá škodlivých vzdušných plynov. Rastliny pomáhajú dostato?ne v odstra?ovaní zne?istenia vzduchu na to, aby sme ich vnímali o ?osi viac, než len ako atraktívny doplnok vnútorného prostredia domácností a kancelárií.

·        Urob si sám(DIY)- ako som už vyššie uviedla, po zakúpení modulov si môže sami vytvori? zelenú kvetinovú stenu, kvetinový obraz, inštalácia, ani následná starostlivos? o rastliny  nie je zložitá.

·        Živý dizajnový  interiérový prvok

                                                                                                                                              

Nový prvok v pestovaní kvetov - lietajúce kvetiná?e vzdorujúce gravitácii, prevrátené hore nohami.  V?aka nim budete ma? v interiéri bežné kvety v neoby?ajných, až fascinujúcich  tvaroch.

Viac informácií a obrázky nájdete na stránke:      

www.petal.sk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SLOVENSKÝ  PROJEKT MERANÍ GEOPATOGÉNNYCH ZÓN a GEOANOMÁLIÍ


Geologicka-mapa-SR-FB

          Projekt meraní Geopatogénnych Zón (Geoanomálií) prebieha za ú?elom štatistického vyhodnocovania podielu negatívnych zón v obydliach na celom Slovensku. Postupne bude vytvorená mapa s vyhodnotením lokalít viac, alebo menej vhodných na bývanie z h?adiska štatistického výskytu geoanomálií a geopatogénnych zón.  agentúra INGFOUR s.r.o. realizuje výjazdové merania Geopatogénnych Zón (Geoanomálií) pod vybranými obydliami na celom Slovensku.  Za ú?elom vyhodnotenia štatistického a geologického rozloženia geoanomálií pod obývanými oblas?ami. Zárove? sa sleduje aj vplyv ur?itých architektonických prvkov obydlí, ktoré samy o sebe vedia ur?itým spôsobom eliminova?  geoanomálie a GPZ.
          
Zameraním geopatogénnych zón vo Vašom obydlí  zistíte aké opatrenia urobi?, aby ste sa doma cítili naozaj dobre. Napríklad jednoduchou zmenou umiestnenia miest kde spíte alebo sa najdlhšie zdržujete mimo geopatogénnych zón . Viac informácií: TU

 

Pozri tiež:

Levandu?a lekárska priamo od pestovate?ky: www.byvajme.sk/levandula 

 

 

 

Novinky emailom
Máte záujem dostávať do emailovej schránky novinky, informácia články z tohto portálu?
Prihláste sa!
Email:

TOP ponuky
Hľadať v ponukách:
 

TOP články
 
www.byvajme.sk® Hlavná Stránka | Kontakty | Registrácia