» Pridaj medzi obľúbené   » Hlavná Stránka

Prihlásenie
Meno: 
Heslo:


Nové firmy
 

Najviac hľadané výrazy
 

Inzercia


gpz

H?adáte spo?ahlivé bezpe?nostné dvere?
 
Pridané: 02.10.2013 Vytlačiť článok
 
Firma GUZMA bola založená v roku 1990 Petrom Guzmom. Od roku 1993 vyrába bezpe?nostné dvere vynikajúcej kvality s trezorovým uzamykaním.
 
Firma GUZMA bola založená v roku 1990 Petrom Guzmom. Od roku 1993 vyrába bezpe?nostné dvere s trezorovým uzamykaním. Firma má koncesiu na výrobu, montáž, opravy, revízie a predaj bezpe?nostných dverí. V roku 1998 naše bezpe?nostné dvere boli ocenené „CENOU KVALITY“ na 4. ro?níku trhovo úspešných výrobkov a služieb. Pri výbere zamestnancov bol kladený ve?ký dôraz na ich vysokú odbornú spôsobilos? a samozrejme bezúhonnos?. Snahou celého kolektívu je vyrába? kvalitné výrobky a poskytova? kvalitné služby. Našou prioritou je na?alej budova? a udrža? dobré meno firmy.

BEZPE?NOSTNÉ DVERE s triedou odolnosti 3 :

Základná cena dverí je     580 € (vrátane DPH)

V cene dverí je zahrnuté :

obhliadka a zameranie dverí
dodávka a montáž dverí
doprava v rámci Košíc
bezpe?nostné kovanie R4
zámok
priezorník
tesnenie dverí
povrchová úprava vonkajšia (drevodezén)
povrchová úprava vnútorná (drevodezén alebo koženka)

V cene dverí nie je zahrnutá :

bezpe?nostná vložka

Konfigurátor a interaktívny cenník bezpe?nostných dverí.

 


Výroba a montáž bezpe?nostných dverí
---------------------------------------------------- 
OTVÁRACIE HODINY
Pondelok - Štvrtok
od 8:00 do 18:00
Piatok
od 7:30 do 15:00
----------------------------------------------------
Kancelária: Pražská 4/4. poschodie
040 11 Košice
 tel./fax: 055/ 644 51 17, tel.: 055/ 642 63 18 e-mail : guzma@guzma.sk
www.guzma.sk
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     SLOVENSKÝ  PROJEKT MERANÍ GEOPATOGÉNNYCH ZÓN a GEOANOMÁLIÍ


Geologicka-mapa-SR-FB

          Projekt meraní Geopatogénnych Zón (Geoanomálií) prebieha za ú?elom štatistického vyhodnocovania podielu negatívnych zón v obydliach na celom Slovensku. Postupne bude vytvorená mapa s vyhodnotením lokalít viac, alebo menej vhodných na bývanie z h?adiska štatistického výskytu geoanomálií a geopatogénnych zón.  agentúra INGFOUR s.r.o. realizuje výjazdové merania Geopatogénnych Zón (Geoanomálií) pod vybranými obydliami na celom Slovensku.  Za ú?elom vyhodnotenia štatistického a geologického rozloženia geoanomálií pod obývanými oblas?ami. Zárove? sa sleduje aj vplyv ur?itých architektonických prvkov obydlí, ktoré samy o sebe vedia ur?itým spôsobom eliminova?  geoanomálie a GPZ.
           Zameraním geopatogénnych zón vo Vašom obydlí  zistíte aké opatrenia urobi?, aby ste sa doma cítili naozaj dobre. Napríklad jednoduchou zmenou umiestnenia miest kde spíte alebo sa najdlhšie zdržujete mimo geopatogénnych zón . Viac informácií: TU

 

Pozri tiež:

Levandu?a lekárska priamo od pestovate?ky: www.byvajme.sk/levandula 


 


 

 

Novinky emailom
Máte záujem dostávať do emailovej schránky novinky, informácia články z tohto portálu?
Prihláste sa!
Email:

TOP ponuky
Hľadať v ponukách:
 

TOP články
 
www.byvajme.sk® Hlavná Stránka | Kontakty | Registrácia