Ľ Pridaj medzi obĺķbenť   Ľ HlavnŠ StrŠnka

PrihlŠsenie
Meno: 
Heslo:


Novť firmy
 Najviac hĺadanť vżrazy
 

Inzercia


gpz

Ponuky
 
VyuŇĺite moŇĺnosŇ• bezplatne zv√ĹrazniŇ• VaŇ°u firmu na port√°ly www.byvajme.sk Pridanť: 10.03.2014
Bezplatn√° registr√°cia firiem na portaly www.byvajme.sk
ŤŪtaj viac...
 

√öprava vody. Pridanť: 20.11.2018
Ch√©mia na √ļpravu vody
ŤŪtaj viac...
 

Okn√° bez kompromisu! Pridanť: 13.11.2018
Drevo-hliníkové okná - OREX
ŤŪtaj viac...
 

Asfaltov√© Ň°indle ISOLA, DOCKE Pridanť: 13.11.2018
Asfaltov√© streŇ°n√© Ň°indle ISOLA, DOCKE, flexibiln√© aj v mraze + ńĺahk√©, odoln√© vetru, poŇĺiaru, hor√ļńćav
ŤŪtaj viac...
 

Nopov√© hydroizol√°cie SYSTEM PLATON a OLDROYD proti vode, vlhkosti a rad√≥nu od ich vyn√°lezcu. Pridanť: 13.11.2018
Nopové hydroizolácie SYSTEM PLATON a OLDROYD proti vode, vlhkosti a radónu od ich vynálezcu.
ŤŪtaj viac...
 

Nemeck√° streŇ°n√° a stenov√° krytina z umelej bridlice ARDESIA-TERRAFLEX. Pridanť: 13.11.2018
Nemeck√° streŇ°n√° a stenov√° krytina z umelej bridlice ARDESIA-TERRAFLEX.
ŤŪtaj viac...
 

Dilatańćno-tesniace polym√©rov√© asfaltov√© p√°sky pre opravy v√Ĺtlkov ciest DUNAFLEX. Pridanť: 13.11.2018
Dilatańćno-tesniace polym√©rov√© asfaltov√© p√°sky pre opravy v√Ĺtlkov ciest DUNAFLEX.
ŤŪtaj viac...
 

Fotovoltaick√© sol√°rne panely a elektr√°rne. SieŇ•ov√©, akumul√°torov√©, hybridn√© - zn√≠Ňĺenie n√°kladov... Pridanť: 13.11.2018
Fotovoltaick√© sol√°rne panely a elektr√°rne. SieŇ•ov√©, akumul√°torov√©, hybridn√© - zn√≠Ňĺenie n√°kladov...
ŤŪtaj viac...
 

Plechov√° maloform√°tov√° krytina ISOLA POWERTEKK z N√≥rska - mimoriadne odoln√° a spońĺahliv√° krytina. Pridanť: 13.11.2018
Plechov√° maloform√°tov√° krytina ISOLA POWERTEKK z N√≥rska - mimoriadne odoln√° a spońĺahliv√° krytina.
ŤŪtaj viac...
 

SOLAHART - tradińćn√Ĺ world-wide v√Ĺrobca sol√°rnych vodoohrevn√Ĺch syst√©mov s trad√≠ciou od roku 1903 Pridanť: 13.11.2018
SOLAHART - tradińćn√Ĺ world-wide v√Ĺrobca sol√°rnych vodoohrevn√Ĺch syst√©mov s trad√≠ciou od roku 1903. Ako prv√©mu uŇĺ v roku 2005 mu bol udelen√Ĺ medzin√°rodn√Ĺ certifik√°t kvality EU KEYMARK.
ŤŪtaj viac...
 

SolarVenti + Industrial = teplovzduŇ°n√© kolektory na automatick√© sol√°rne temperovanie, vetranie, odvl Pridanť: 13.11.2018
SolarVenti + Industrial = teplovzduŇ°n√© kolektory na automatick√© a auton√≥mne sol√°rne temperovanie, vetranie, odvlhńćovanie
ŤŪtaj viac...
 

ANTICALC - dlhodobo osvedńćen√Ĺ v√Ĺrobok proti tvorbe vodn√©ho kameŇąa a na odstr√°nenie uŇĺ existuj√ļceho.. Pridanť: 13.11.2018
ANTICALC - dlhodobo osvedńćen√Ĺ v√Ĺrobok proti tvorbe vodn√©ho kameŇąa a na odstr√°nenie uŇĺ existuj√ļceho..
ŤŪtaj viac...
 

Nemeck√© protipoŇĺiarne rev√≠zne a rev√≠zne dvierka RUG SEMIN, kom√≠nov√© dvierka - trad√≠cia a kvalita. Pridanť: 13.11.2018
Nemeck√© protipoŇĺiarne rev√≠zne a rev√≠zne dvierka RUG SEMIN, kom√≠nov√© dvierka - trad√≠cia a kvalita.
ŤŪtaj viac...
 

TEKUT√Ā GUMA A DLAŇĹBA - krytina a izol√°cia z disperznej tekutej gumy vhodn√° na vŇ°etky povrchy Pridanť: 13.11.2018
TEKUT√Ā GUMA A DLAŇĹBA - krytina a izol√°cia z disperznej tekutej gumy vhodn√° na vŇ°etky povrchy
ŤŪtaj viac...
 

BISHOP¬īS ORIGINAL = americk√© permanentne difunduj√ļce maziv√° + adit√≠va do pal√≠v a olejov. ńĆist√≠ DPF. Pridanť: 13.11.2018
BISHOP¬īS ORIGINAL = americk√© permanentne difunduj√ļce maziv√° + adit√≠va do pal√≠v a olejov. ńĆist√≠ DPF.
ŤŪtaj viac...
 

RAYCHEM - elektrick√© podlahov√© k√ļrenie a ochrann√© ohrevn√© k√°ble od vyn√°lezcu samoregulańćn√Ĺch k√°blov. Pridanť: 13.11.2018
RAYCHEM - elektrick√© podlahov√© k√ļrenie a ochrann√© ohrevn√© k√°ble od vyn√°lezcu samoregulańćn√Ĺch k√°blov.
ŤŪtaj viac...
 

RAYCHEM ochrana pred vytopen√≠m = TRACETEK ‚Äď detekcia √ļniku vody, chemik√°li√≠ a ropn√Ĺch l√°tok. Pridanť: 13.11.2018
RAYCHEM ochrana pred vytopen√≠m = TRACETEK ‚Äď detekcia √ļniku vody, chemik√°li√≠ a ropn√Ĺch l√°tok.
ŤŪtaj viac...
 

Mimoriadne odoln√° n√≥rska krytina. Pridanť: 13.11.2018
Jednovrstvov√© mechanicky/nataven√≠m kotven√© streŇ°n√© SBS polym√©rasfaltov√© izolańćn√© p√°sy ISOLA MESTERTEKK s ohybnosŇ•ou aj pri -40¬įC a prieŇ•aŇĺnosŇ•ou bez pretrhnutia vyŇ°e 2500%. Mimoriadne odoln√° a spońĺahliv√° streŇ°n√° krytina na Ň°ikm√© i ploch√© strechy.
ŤŪtaj viac...
 

Nano izol√°cie a farebn√© n√°tery ISONEM Pridanť: 13.11.2018
ISONEM - Ň°peci√°lne nano n√°tery a izol√°cie - vysuŇ°ovanie vlhk√Ĺch, mokr√Ĺch stien, podl√°h ńći stropov , vytv√°ranie nano termo - hydroizolańćn√Ĺch bari√©r na strech√°ch, sten√°ch objektov, renov√°cie striech, transparentn√© izolańćn√© n√°tery, anti poŇĺiarne materi√°ly, n
ŤŪtaj viac...
 

Nano izol√°cie a farebn√© n√°tery ISONEM Pridanť: 13.11.2018
ISONEM - nano tepeln√©, hydroizolańćn√©, vysuŇ°uj√ļce n√°tery najvyŇ°Ň°ej technologickej √ļrovne.
ŤŪtaj viac...
 

Predsez√≥nne zv√Ĺhodnen√© ceny na dreven√© terasov√© dosky a mont√°Ňĺ ter√°s Pridanť: 30.01.2018
Predsez√≥nne zv√Ĺhodnen√© ceny na dreven√© terasov√© dosky a mont√°Ňĺ ter√°s. Pozrite na str√°nku https://www.dreveneterasy.sk/terasy
ŤŪtaj viac...
 

Meranie Geopatog√©nnych z√≥n - Cel√© Slovensko Pridanť: 03.11.2017
Meranie Geopatogénnych zón - Celé Slovensko
ŤŪtaj viac...
 

leveling system Pridanť: 29.06.2017
Nivelańćn√Ĺ syst√©m pre dlaŇĺbu a obklad- leveling system
ŤŪtaj viac...
 

Akcia - Zńĺava aŇĺ 50 % na meranie Geopatog√©nnych Z√≥n Pridanť: 02.06.2017
Profesion√°lne meranie a elimin√°cia geopatog√©nnych z√≥na a geoanom√°li√≠ na celom Slovensku. Teraz zńĺava aŇĺ 50%.
ŤŪtaj viac...
 

MINTAL PANORAMA Pridanť: 06.01.2017
Drevohlin√≠kov√Ĺ HS port√°l MINTAL PANORAMA
ŤŪtaj viac...
 

V√Ĺroba n√°bytku na mieru Pridanť: 09.10.2016
V√Ĺroba n√°bytku na mieru
ŤŪtaj viac...
 

AKCIA: zńĺava 10% do 31.12.2018 Pridanť: 23.09.2016
Adit√≠va do olejov a pal√≠v BISHOP¬īS ORIGINAL
ŤŪtaj viac...
 

AKCIA: zńĺava 10% do 31.12.2018 Pridanť: 23.09.2016
ANTICALC - ochrana vodovodov pred vodn√Ĺm kameŇąom
ŤŪtaj viac...
 

AKCIA: zńĺava 5% do 31.12.2018 Pridanť: 23.09.2016
Asfaltov√© dilatańćno - tesniace p√°sky DUNAFLEX
ŤŪtaj viac...
 

Disperzn√° tekut√° guma do 31.12.2018 Pridanť: 23.09.2016
Disperzn√° tekut√° guma
ŤŪtaj viac...
 

Dren√°Ňĺne izol√°cie OLDROYD a SYSTEM PLATON do 31.12.2018 Pridanť: 23.09.2016
Dren√°Ňĺne izol√°cie OLDROYD a SYSTEM PLATON
ŤŪtaj viac...
 

Elektrick√© vykurovacie a ohrevn√© k√°ble RAYCHEM do 31.12.2018 Pridanť: 23.09.2016
Elektrické vykurovacie a ohrevné káble RAYCHEM
ŤŪtaj viac...
 

Fotovoltaick√© slneńćn√© elektr√°rne Pridanť: 23.09.2016
Fotovoltaick√© slneńćn√© elektr√°rne -Ň°ikm√© aj ploch√© strechy.
ŤŪtaj viac...
 

Rev√≠zne protipoŇĺiarne dvierka RUG Pridanť: 23.09.2016
Rev√≠zne protipoŇĺiarne dvierka RUG
ŤŪtaj viac...
 

AKCIA: do 15.11.2018 Pridanť: 23.09.2016
Slneńćn√© vodoohrevn√© kolektory a syst√©my SOLAHART
ŤŪtaj viac...
 

AKCIA: do 31.12.2018, StreŇ°n√© krytiny Pridanť: 23.09.2016
StreŇ°n√° krytina ISOLA MESTERTEKK na Ň°ikm√© i ploch√© strechy. Mechanicky/natavovan√≠m kotven√© mimoriadne odoln√© SBS polym√©rasfaltov√© p√°sy ohybn√© aj pri -40¬įC, s elasticitou asfaltu vyŇ°e 2500%.
ŤŪtaj viac...
 

AKCIA: do 31.12.2018 Pridanť: 23.09.2016
TeplovzduŇ°n√© slneńćn√© kolektory SOLARVENTI
ŤŪtaj viac...
 

TraceTek ‚Äď detekcia √ļniku kvapal√≠n Pridanť: 23.09.2016
TraceTek ‚Äď detekcia √ļniku kvapal√≠n
ŤŪtaj viac...
 

Hydrogeologick√Ĺ posudok pre ńĆOV Pridanť: 22.09.2016
Hydrogeologick√Ĺ posudok pre ńĆOV
ŤŪtaj viac...
 

Hydrogeologick√Ĺ posudok vsakovanie zr√°Ňĺkov√Ĺch v√īd Pridanť: 22.09.2016
Hydrogeologick√Ĺ posudok - vsakovanie zr√°Ňĺkov√Ĺch v√īd
ŤŪtaj viac...
 

Ponuka pos√ļdenia zabudovanej otvorovej v√Ĺplne stavby Pridanť: 22.09.2016
Ponuka pos√ļdenia zabudovanej otvorovej v√Ĺplne stavby
ŤŪtaj viac...
 

Pr√≠jmeme v BA na PZ v poz√≠cii pomocnica v dom√°cnosti Ňĺenu Pridanť: 21.09.2016
Prijmeme sk√ļsen√ļ Ňĺenu na poz√≠ciu gazdinky- pomocnice v dom√°cnosti klientov v r√°mci BA na Pracovn√ļ zmluvu . Pracovnou n√°plŇąou gazdinky je presne to, ńćo je pr√°cou kaŇĺdej Ňĺeny , ktor√° m√° svoju dom√°cnosŇ•, upratovanie, ńćistenie podńĺa potreby, pranie a Ňĺehlenie
ŤŪtaj viac...
 

Vedenie a spracovanie √ļńćtovn√≠ctva, mzdy, poradenstvo Pridanť: 21.09.2016
Pon√ļkame priebeŇĺn√© komplexn√© spracovanie jednoduch√©ho a podvojn√©ho √ļńćtovn√≠ctva, DPH, daŇąov√© priznania k dani z pr√≠jmov fyzick√Ĺch aj pr√°vnick√Ĺch os√īb, daŇą z motorov√Ĺch vozidiel. S√ļhrnn√© v√Ĺkazy, Ň°tatistick√© v√Ĺkazy, mzdov√ļ a person√°lnu agendu. V obchodn√Ĺch s
ŤŪtaj viac...
 

Pon√ļkame pr√°cu na trval√Ĺ prac. pomer, upratovanie dom√°cnost√≠ Bratislava Pridanť: 21.09.2016
OkamŇĺit√° pr√°ca. Zamestn√°me pomocnice do dom√°cnosti klienta na pravideln√© pr√°ce ako je upratovanie, Ňĺehlenie, um√Ĺvanie okien a in√© pr√°ce podńĺa potreby,- na, pracovn√Ĺ pomer, na dohodu ale je moŇĺn√© aj na skr√°ten√Ĺ √ļv√§zok. 6 hod. V√≠tan√© s√ļ nezamestnan√©, evido
ŤŪtaj viac...
 

V√Ĺpredaj n√°bytku Pridanť: 21.09.2016
Predaj n√°bytku za v√Ĺhodn√© ceny
ŤŪtaj viac...
 

V√Ĺpredaj n√°bytku za zv√Ĺhodnen√© ceny Pridanť: 16.05.2016
Veńĺk√Ĺ v√Ĺpredaj n√°bytku za zv√Ĺhodnen√© ceny
ŤŪtaj viac...
 

V√Ĺpredaj dlaŇĺieb za zv√Ĺhodnen√© ceny Pridanť: 16.05.2016
V√Ĺpredaj dlaŇĺieb za zv√Ĺhodnen√© ceny
ŤŪtaj viac...
 

Drevohlin√≠kov√© okno MINTAL ENERGY VG Pridanť: 11.04.2016
Drevohliníkové okno MINTAL ENERGY VG
ŤŪtaj viac...
 

www.najsauna.sk Pridanť: 03.01.2016
www.najsauna.sk
ŤŪtaj viac...
 

www.infra-vykurovanie.sk Pridanť: 03.01.2016
www.infra-vykurovanie.sk
ŤŪtaj viac...
 


TOP ponuky
HĺadaĚ v ponukŠch:
 
www.byvajme.sk® HlavnŠ StrŠnka | Kontakty | RegistrŠcia