» Pridaj medzi obľúbené   » Hlavná Stránka

Prihlásenie
Meno: 
Heslo:


Nové firmy
 

Najviac hľadané výrazy
 

Inzercia


gpz

Vchodové plastové dvere vás neochránia
 
Pridané: 28.03.2012 Vytlačiť článok
 
Spolieha? sa na to, že vás vaše vchodové plastové dvere do rodinného domu ochránia, sa v žiadnom prípade nemôžete. Zlodeji ich dokážu otvori? bez k?ú?a, a to jednoducho a ve?mi rýchlo...
 


Spolieha? sa na to, že vás vaše vchodové plastové dvere do rodinného domu ochránia, sa v žiadnom prípade nemôžete. Zlodeji ich dokážu otvori? bez k?ú?a, a to jednoducho a ve?mi rýchlo.

Už aj letmý poh?ad na nové, aj zrekonštruované rodinné domy okolo nás nám ukazuje, že vä?šina ich majite?ov sa rozhodla tieto svoje príbytky opatri? plastovými vchodovými dverami. Niektorí v klasickej bielej farbe, iní v rôznych odtie?och dreva, plné, ?i presklené, mnohí aj s rôznymi dizajnovými dekoráciami. Zdanlivo toto riešenie má svoj rozumný dôvod, pretože si tým dokážu zladi? odtie? dverí s plastovými oknami. Zárove? tým predpokladajú aj rovnaké tepelnoizola?né schopnosti a ostané dôležité vlastnosti. Je to však len jedna strana mince.

Nako?ko sa pred nedávnom objavili informácie o tom, že bežné plastové okná sa dajú ve?mi jednoducho vypá?i? oby?ajným skrutkova?om, je na mieste otázka, aká je odolnos? vo?i vlámaniu plastových dverí. A tu už pri detailnejšej obhliadke uzamykania takýchto dverí môžeme vidie? mnohé podobnosti, ba až úplnú zhodu s oknami. Rovnaké val?ekové západky pri uzamknutí sa pozd?žne zasúvajú do rovnakých protikusov ako pri oknách, pri?om celá bezpe?nos? sa spolieha na 1 až 2mm symbolickú plochu.

Pri našom teste uzamknutých plastových dverí sme použili oby?ajný skrutkova? bežnej ve?kosti. A na obrovské zdesenie sa nášmu figurantovi podarilo dosta? cez ne dovnútra do rodinného domu v priebehu 10 sekúnd ! A to ako laikovi a bez akéhoko?vek hluku ! Navyše na dverách neostali vidite?né stopy po pá?ení, len na plastovej zárubni došlo k vylomeniu jej malej ?asti.

Potvrdila sa tak obava, že plastové vchodové dvere môžu síce sp??a? naše estetické požiadavky, no ako ochranu nášho domu vo?i zlodejom sa na ne v žiadnom prípade spolieha? nedá.

O stanovisko a riešenie sme sa obrátili na odborníka na bezpe?né bývanie Ing. Jozefa Adame zo spolo?nosti ADLO – bezpe?nostné dvere: „ Princíp uzamykania vä?šiny plastových dverí je rovnaký ako u plastových okien, teda odolnos?ou vo?i vlámaniu len symbolický.

A nezáleží na po?te „istiacich„ bodov, pretože prekonanie každého je len otázkou sekúnd. Zodpovedá to ich zdanlivo lákavo nízkej nákupnej cene.

Najistejším riešením pre kvalitné vchodové dvere do rodinného domu sú exteriérové termo bezpe?nostné dvere. Ich konštrukcia je totiž oce?ová, pevne zváraná, ktorá spolu s kvalitným trezorovým uzamykaním a ve?kým výsuvom istiacich bodov do zosilnenej zárubne, spo?ahlivo zabra?uje akémuko?vek pá?eniu. Celozinková ochrana, a trojnásobná termo izolácia poskytuje špi?kové tepelnoizola?né vlastnosti. A materiál povrchu dverí, ich farebnos? a dizajn, ?i dokonca presklenie, už sú v sú?asnosti plne porovnate?né so vzh?adom plastových dverí.“

Je teda na každom z nás, aké vchodové dvere do svojho rodinného domu si zvolí, je dobré však bra? do úvahy policajné štatistiky, v ktorých stále ako naj?astejší spôsob vniknutia páchate?a do rodinného domu, sú naše dvere.

 

Novinky emailom
Máte záujem dostávať do emailovej schránky novinky, informácia články z tohto portálu?
Prihláste sa!
Email:

TOP ponuky
Hľadať v ponukách:
 

TOP články
 
www.byvajme.sk® Hlavná Stránka | Kontakty | Registrácia