» Pridaj medzi obľúbené   » Hlavná Stránka

Prihlásenie
Meno: 
Heslo:


Nové firmy
 

Najviac hľadané výrazy
 

Inzercia


gpz

Špi?ka v dverách rodinného domu
 
Pridané: 27.07.2011 Vytlačiť článok
 
Od teraz už ku všeobecne známym dverám, ako sú plastové, ?i drevené, z ktorých si môžeme vybera? pri zvažovaní aké vstupné do nášho rodinného domu .....
 

Špi?ka v dverách do rodinného domu

Od teraz už ku všeobecne známym dverám, ako sú plastové, ?i drevené, z ktorých si môžeme vybera? pri zvažovaní aké vstupné do nášho rodinného domu, pribudla ve?mi zaujímavá a pod?a odborníkov aj ideálna možnos?. Dvere bezpe?nostné. Nie však bežné. Na základe ?oho sa dá takéto nie?o tvrdi? ? 


Známku Slovak Gold nie je treba predstavova?. Ide o najprestížnejšie ocenenie kvality slovenského výrobku.
Komisia, menovaná prezídiom Slovak Gold, zložená z odborníkov vždy z danej oblasti, posudzuje a porovnáva výrobky na slovenskom trhu dôsledne pod?a ich technických vlastností. 
 


Tento systém posudzovania kvality, o vznik ktorého sa pred 16 rokmi pri?inil aj vtedajší prezident SR Michal Ková?, si dodnes udržuje svoju najvyššiu úrove?.Tento rok prezídium udelilo ako prvým dverám v histórii vôbec, zlatú medailu Slovak Gold, bezpe?nostným dverám ADLO TERMO EXTERIÉR, slovenskému výrobcovi ADLO – bezpe?nostné dvere, sro. Rozhodli o tom vlastnosti týchto dverí, v ktorých sa podarilo sk?bi? viaceré protichodné špecifiká – vysoká ochrana proti vlámaniu, špi?kové tepelnoizola?né vlastnosti, možnos? termo presklenia s obdobnými vlastnos?ami, široké možnosti dizajnu a neobmedzená variabilita tvorby zostáv dvere, bo?né svetlíky, nadsvetlíky. Týmito svojim vlastnos?ami – bezpe?nostná trieda 3 a 4 proti vlámaniu, sú?inite? prestupu tepla až 0,6, termo trojsklo s bezpe?nostným lepeným sklom v strede, prekonáva porovnate?né výrobky a v sú?asnosti nemá na slovenskom trhu konkurenciu.

    
V tejto súvislosti sme požiadali o reakciu konate?a spolo?nosti p. Ing. Jozefa Adame, ktorý prevzal zlatú medailu Slovak Gold z rúk prezidenta SR Ivana Gašparovi?a a prezidentky nadácie Adriany Petrovej :
 ” Je to výsledok nášho dlhodobého vývoja a skúšok, kde základom je priame prepojenie výroba-predaj-montáž. Takto sme napr. odskúšavali a dola?ovali odolnos? proti poveternostným vplyvom a tepelnú izoláciu v najnáro?nejších prímorských podmienkach Dánska, kde dvere dodávame aj montujeme. Vyvinuli sme tak trojnásobnú tepelnú izoláciu dverí, kde je zamedzené akémuko?vek spojeniu studeným mostom. Bezpe?nostnú odolnos? skla v spojení s termo trojsklom a jeho chráneným uchytením do nosnej ?asti konštrukcie dverí, nás viedlo k otvoreniu vlastnej výrobnej sklárskej linky. Najnáro?nejší trh EU, Švaj?iarsko, nám zase dopomohol doladi? finálnu špi?kovú kvalitu dverí. A rôznorodos? trhov, kam dvere dodávame, nás vyprovokovalo vysokú bezpe?nos? s množstvom ocele vovnútri dokáza? ”zabali?” ?i už do historického štýlu s reálnymi prírodnými materiálmi s lištovaním ?i profilovaním na povrchu, alebo dvere vyrobi? v modernom duchu s presklením a použitím antikorových materiálov.” 

                       
A tak k už tradi?nej vysokej úrovni bezpe?nosti pri výrobkoch slovenskej spolo?nosti ADLO – bezpe?nostné dvere, pribúda aj vysoká úrove? odolnosti vo?i poveternostným podmienkam a tepelnotechnické vlastnosti, vrátane možnosti presklenia. Pribudla tak ve?mi zaujímavá varianta vo?by vstupných dverí do rodinného domu, ?i iných budov.

Pozri tiež:

Meranie a eliminácia Geopatogénnych Zón (GPZ): www.dracie-zily.sk

Levandu?a lekárska priamo od pestovate?ky: www.byvajme.sk/levandula  

 

Novinky emailom
Máte záujem dostávať do emailovej schránky novinky, informácia články z tohto portálu?
Prihláste sa!
Email:

TOP ponuky
Hľadať v ponukách:
 

TOP články
 
www.byvajme.sk® Hlavná Stránka | Kontakty | Registrácia