» Pridaj medzi obľúbené   » Hlavná Stránka

Prihlásenie
Meno: 
Heslo:


Nové firmy
 

Najviac hľadané výrazy
 

Inzercia


gpz

Hurá ideme zatepli?
 
Pridané: 12.08.2014 Vytlačiť článok
 
V dome, byte kde strávime viac ako 12 hodín denne chceme sa cíti? pohodlne. Komfort v súkromí, ale ovplyv?uje dôležitý faktor a to je cena energií. Za?íname komunikova? o danom probléme v rodine v práci. O?i, uši máme otvorené aj v oblasti mediálnych správ v danej problematike.Spo?ítame úspory .....
 
Hurá ideme zatepli?.
V dome, byte kde strávime viac ako 12 hodín denne chceme sa cíti? pohodlne.
Komfort v súkromí, ale ovplyv?uje dôležitý faktor a to je cena energií. Za?íname
komunikova? o danom probléme v rodine v práci. O?i, uši máme otvorené aj v oblasti
mediálnych správ v danej problematike. Spo?ítame úspory a za?neme podnika?.
Prvé vymeníme okná. Nájdeme ?o najlacnejšieho predajcu okien v okolí
a vymeníme. Tie ?o nám ve?a „vetrali“ za nové. Sme spokojní. Zadržiavajú nám nie
len teplo, ale aj hluk. ?alej sme sa dopo?uli o dôležitosti zateplení. Ve? zateplili aj
susedovci i švagor, tvrdili že je to dobré. Tak posledné úspory dáme za zateplenie.
Ur?ite ušetríme na energii.
Naozaj, dodávatelia energií, nám vracajú peniaze. Perfektne sme spravili, poradíme
?alej.
Po nieko?kých rokoch zistíme, že sa v našich príbytkoch necítime dobre. Pestujeme
si v rohoch vonkajších stien plesne a po obvode okien a balkónových dverí nám
steká voda. Pre?o? Ve? sme podnikli všetky kroky o ktorých po?ujeme zo všetkých
strán. Vymenili sme okná, zateplili a šetríme už aj energie.
Pekne poporiadku. Ke? cítime nejakú boles? ideme k lekárovi ten ur?í diagnózu
a lie?i. Ur?il nám niekto, diagnózu stavu nášho bytu, domu? Zmeral (nie popozeral)
nám niekto tepelnoizola?né vlastnosti nášho príbytku? Zmeral nám niekto našu
vlhkos? a prúdenie vzduchu? Na to aby sme sa cítili dobre v našich bytoch, domoch,
je potrebná rovnováha teploty, vlhkosti a prúdenia vzduchu. Ako náhle, je jeden
faktor narušený, vzniká pocitový, potom technický a samozrejme zdravotný
problém.
Tento ?lánok nie je zameraný proti zatep?ovaniu, ani výmene okien. Technické
riešenie našich bytov a domov, z dôvodov šetrenia energií, je ve?mi dôležité. Je
potrebné však technické zásahy do našich bytov, domov konzultova? s odborníkmi
v danej oblasti. Ak zanedbáme „diagnostiku choroby“ a ur?íme nesprávny spôsob
„lie?by“ môže to ma? trvalé následky pre naše zdravie.
Toto sú skúsenosti z merania tepelnoizola?ných vlastností bytov a domov, po
viacro?nom užívaní nekvalitného zateplenia a nekvalitne vyrobených a inštalovaných
okien. Je len na škodu, pre?o tomuto nepredchádzame v?as. To znamená, že
nedáme si zisti? (diagnostikova?) náš byt alebo dom a nevyberieme dodávate?a
s dobrými preferenciami v oblasti kvality materiálov a služieb. Alebo nám je to jedno
kam idú naše úspory?
Ing. Igor Kadlec, TSU Pieš?any

    SLOVENSKÝ   PROJEKT  MERANÍ  GEOPATOGÉNNYCH  ZÓN a GEOANOMÁLIÍ  

Geologicka-mapa-SR-FB

          Projekt meraní Geopatogénnych Zón (Geoanomálií) prebieha za ú?elom štatistického vyhodnocovania podielu negatívnych zón v obydliach na celom Slovensku. Postupne bude vytvorená mapa s vyhodnotením lokalít viac, alebo menej vhodných na bývanie z h?adiska štatistického výskytu geoanomálií a geopatogénnych zón.  agentúra INGFOUR s.r.o. realizuje výjazdové merania Geopatogénnych Zón (Geoanomálií) pod vybranými obydliami na celom Slovensku.  Za ú?elom vyhodnotenia štatistického a geologického rozloženia geoanomálií pod obývanými oblas?ami. Zárove? sa sleduje aj vplyv ur?itých architektonických prvkov obydlí, ktoré samy o sebe vedia ur?itým spôsobom eliminova?  geoanomálie a GPZ. Zameraním geopatogénnych zón vo Vašom obydlí  zistíte aké opatrenia urobi?, aby ste sa doma cítili naozaj dobre. Napríklad jednoduchou zmenou umiestnenia miest kde spíte alebo sa najdlhšie zdržujete mimo geopatogénnych zón . Viac informácií: TU

 

Novinky emailom
Máte záujem dostávať do emailovej schránky novinky, informácia články z tohto portálu?
Prihláste sa!
Email:

TOP ponuky
Hľadať v ponukách:
 

TOP články
 
www.byvajme.sk® Hlavná Stránka | Kontakty | Registrácia