» Pridaj medzi obľúbené   » Hlavná Stránka

Prihlásenie
Meno: 
Heslo:


Nové firmy
 

Najviac hľadané výrazy
 

Inzercia


gpz

Dekoratívne Techniky
 
Pridané: 31.03.2013 Vytlačiť článok
 
Dekoratívne maliarske techniky sú ma?by vykonané farbou priamo na stenu, namiesto obrazu, kame?a ?i tapety. Nemusí to byt vždy vytvorený obraz alebo vzor, ale môže to by? aj textúra vytvorená farbou alebo štruktúra vytvorená omietkou......
 

Dekoratívne maliarske techniky sú ma?by vykonané farbou priamo na stenu, namiesto obrazu, kame?a ?i tapety. Nemusí to byt vždy vytvorený obraz alebo vzor, ale môže to by? aj textúra vytvorená farbou alebo štruktúra vytvorená omietkou. Maliarske techniky sa líšia pod?a typu nanášania, druhu nanesenej dekora?nej farby a ve?kosti, od malého motívu na nejakej ?asti v interiéry cez celé steny v miestnosti. Niektoré sú jednoduché a zvládne ich aj zru?ný maliar, iné techniky musia vytvori? kvalifikovaný profesionáli.

 

 A práve toto bolo inšpiráciou pre vytvorenie Prvého Maliarskeho Štúdia na svete. Našou víziou pre budúci dizajn je vytvori? miesto, kde si budete môc? vybra? z miliónov dekora?ných stien z celého sveta od rôznych dizajnérov, výrobcov dekora?ných farieb a z rôznych materiálov, ktoré si ani neviete predstavi? na Vašich stenách.

 

 Prínosom dekoratívnych malieb je, že vytvárajú alternatívnu náhradu drahých materiálov ako sú kamene, obklady, tapety a nástenné obrazy ktorých cena za materiál a prácu nie je vždy adekvátna kvalite a výzoru. To tiež umož?uje prispôsobenie individuálneho návrhu namiesto h?adania dokonalého obrazu alebo materiálu. Vä?šina z nás sa chce odlíši? od klasických vyma?ovaných stien, alebo od stereotypu, ktorý majú v domácnostiach ostatný ?udia, bu? luxusom alebo originalitou. Ve?akrát sa stáva že milionári v luxusných domoch po celom svete majú klasicky nama?ované steny, tapety alebo bežne dostupné materiály, ktoré si môže kúpi? každý piaty ?lovek na svete. Preto originalita na dekora?ných stenách je jedine?ná, lebo techniky sa nedajú zopakova? rovnako.

 

 Momentálne máme v ponuke cez tisíce návrhov stien, ktorých majitelia budú môc? tvrdi?, že majú na stene originálne dielo ako jediný na svete.

 

 Uplatnenie dekora?ných techník je vhodné ako pre interiér tak aj pre exteriér. Naj?astejšie sa realizujú v domoch a bytoch vo verejných priestoroch recepciách hoteloch a firmách. Prvým krokom bude rozhodnú? sa pre miesto, kde chceme techniku umiestni?, ?i už na malých sú?astiach v interiéri ako sú st?py, múriky, police, krby, toalety, alebo namiesto kuchynského obkladu, cez celé steny v obývacej miestnosti, spál?ach, detských izbách, chodbách a iných sú?astiach interiéru, alebo do kúpe?ní, verejných priestorov, exteriérových stien domu kde sa kladie dôraz na odolnos?, vlhkos? a poveternostné vplyvy.

 

 Najdôležitejšie je, rozhodnú? sa pre druh materiálu a zvoli? správny výzor a funkciu techniky. V prvom rade sú štruktúry, plastiky rôzne reliéfy, pri ktorých je na stenu nanesený materiál ako sú omietky, sadry, dekora?né hmoty rôznych zrnitostí. Vzh?ad textúry môže by? akýko?vek, bu? tvorený špacht?ou, hob?om, dekora?nými nástrojmi. Po vytvrdnutí sa vä?šinou ma?uje jednou, ?i viacerými farbami, alebo už v sebe obsahujú farebný pigment. V Maliarskom Štúdiu ich máme pod názvom 3D štruktúry, sme jedinou bez konkuren?nou firmou v štruktúrach na celom svete.

 

 Dos? ob?úbeným materiálom sú techniky nanesené špeciálnym hob?om, ako Stucco Veneziano, Marmorino a mnoho ?alších. Môžu by? lesklé, matné, s hodvábnym vzh?adom. Vytvárajú jedine?ný estetický efekt pripomínajúci štukové omietky v starých benátskych palácoch, alebo môžu vyzera? ako imitácia betónu. Variabilná škála finálnych vizuálnych efektov je závislá od spôsobu aplikácie a zru?nosti dekoratéra.

 ?alším plastickým efektom môže by? materiál nanesený v tvare travertínu, štruktúry piesku, bridlice, ?i imitácia kame?ov. Dos? zaujímavé sú aj imitácie kôry, alebo kože zvierat ako hadia, slonia, leopardia, tigria ?i od žirafy, zebry a krokodíla. Farebnos? povrchov je potom rôznorodá.

 

 Po štruktúrach sa naj?astejšie aplikujú dekora?né farby, ktoré ?ahkým a rýchlym spôsobom umož?ujú vytvori? neobmedzenú škálu farebných úprav, elegantných štruktúr a tvorbu jemných rýh pod?a náradia, ktorým sa nanesú ako napr. imitácia men?estru, pokr?ený papier. Alebo obsahujú rôzne vidite?né ?iasto?ky skla, perlete, zlata, striebra, bronzu, kovu aj kovovo zoxidované efekty. Farby, ktoré oslnia váš priestor ako sú metalická, zlatá, strieborná, medená, grafitová s perle?ovým alebo zamatový efektom, skorodovaný efekt kovu alebo farba, ktorá ponúka špeciálne žiariace pieso?né efekty, rôzne antické efekty, imitácia zeminy, so špeciálnymi starými efektmi, ktoré pripomínajú dekorácie vo vidieckych domoch talianskej renesancie. Najznámejšie jednoduché techniky zah??ajú použitie ?ubovo?nej základnej farby, potom následne vytvorené obrazce glazúrou a rôzneho náradia s technikou napr. vlhkou špongiou, tupovaním, rozmývaním ...

 

 Dôležitou sú?as?ou techník sú ich vlastnosti ako oteru vzdornos?, trvácnos?, udržanie farebnej stálosti, plná vode odolnos? a mnoho ?alších funkcií. Medzi špeciálne farby patria neónové svietiace vo tme alebo vodivý náter pre odtienenie elektrosmogu vnútornom prostrediu.

 

 Ke? v budúcnosti budete meni? výzor vášho interiéru nezabudnite sa pozrie? na naše stránky a inšpirova? sa stenami z celého sveta. Radi vám poradíme a vytvoríme originálne diela len pre vás.

 

Via informácii TU

<p><a href=" http://maliarske.wix.com/studio" target="_blank" title=" Ma?ovanie interiérov u nás najviac dekora?ných stien na svete ">Maliarske Štúdio</a></p>

 

Pozri tiež:

Meranie a eliminácia Geopatogénnych Zón (GPZ) : www.dracie-zily.sk

Levandu?a lekárska priamo od pestovate?ky: www.byvajme.sk/levandula  

 

 

Novinky emailom
Máte záujem dostávať do emailovej schránky novinky, informácia články z tohto portálu?
Prihláste sa!
Email:

TOP ponuky
Hľadať v ponukách:
 

TOP články
 
www.byvajme.sk® Hlavná Stránka | Kontakty | Registrácia