BISHOP´S ORIGINAL = americké permanentne difundujúce mazivá + aditíva do palív a olejov. ?istí DPF.
 
Pridané: 13.11.2018  
 
BISHOP´S ORIGINAL = americké permanentne difundujúce mazivá + aditíva do palív a olejov. ?istí DPF.
 
Aditíva BISHOP´S ORIGINAL poskytujú dlhodobé, navyše preventívne riešenie pre všetky stroje a automobily! Plus šetria ?as, nervy a peniaze! Sú to unikátne prostriedky, znižujúce výrazným spôsobom trenie a opotrebovanie povrchov kovov. Chránia pred rozkladom olejov a následným vznikom agresívnych zlú?enín, opotrebovaním, výrazne znižujú vnútorné trenie motorov až o 60%, následne ich prehrievanie, spotrebu oleja, spotrebu paliva a koróziu. Zvyšujú kompresiu, životnos? motorov až o vyše 100%, zlepšujú studené štarty, celkový výkon, znižujú emisie škodlivín, hlu?nos?, odstra?ujú rezonancie a rôzne pazvuky. Nemenia vlastnosti olejov, len ich permanentne držia na všetkých kovových povrchoch! Výrobky sú vyrobené na báze permanentne difundujúcich mazív bez použitia cudzorodých látok ako sú MoS2, PTFE (teflón), chlór, fluor, bór, zinok alebo oxidy kremíka. Molekuly vytvárajú polárne väzby s kovovým povrchom, pevne sa na? viažu v mikrónovej ochrannej vrstve, ktorá zárove? viaže na seba olej. Menia tak pôvodné trenie KOV-OLEJ-KOV na trenie OLEJ-OLEJ! Nespôsobujú zanášanie, nemenia rozmery sú?iastok ani neovplyv?ujú prietok oleja filtrami a kanálikmi. Prísady sú vytvorené špeciálne pre benzínové, dieslové, dvojtaktové, záhradné, letecké a lodné motory, cez preplachovací olej, uvo??ova? piestnych krúžkov a aditív na ošetrenie hláv valcov po aické aj mechanické prevodovky, rozvodovky, diferenciály, 4x4, hydraulické oleje, plastické mazivá (až do 1315 °C ) až po aditíva do palív - benzín, nafta, bionafta, antioxidanty a likvidátory zápachu... Multifunk?né aditíva do palív nielenže komplexne ?istia, mažú a konzervujú palivovú sústavu, odstra?ujú karbon v spa?ovacom priestore, znižujú spotrebu, zlepšujú akceleráciu, odstra?ujú vodu z paliva ale navyše v?aka urých?ova?u horenia preukázate?ne a za minimálnu cenu zvyšujú výkon paliva. Najnovšie aditíva do nafty A-SDFT nielenže chránia pred zanesením EGR ventilov, katalyzátorov a DPF, ale navyše dokážu tieto už po zanesení vy?isti?!