ANTICALC - dlhodobo osved?ený výrobok proti tvorbe vodného kame?a a na odstránenie už existujúceho..
 
Pridané: 13.11.2018  
 
ANTICALC - dlhodobo osved?ený výrobok proti tvorbe vodného kame?a a na odstránenie už existujúceho..
 
- zariadenie ANTICALC je ur?ené na fyzikálnu úpravu vody bez potreby sústavného pridávania chemikálií!!!, zabra?uje tvorbe usadenín a vodného kame?a - už vzniknutý vodný kame? odstra?uje a obnovuje tak prietok potrubí, ventilov, batérií, sp?ch... - až na 60 dní upraví vodu, ktorá ním prete?ie - postupne rozpúš?a už vytvorený vodný kame? - predlžuje životnos? zariadení až o 50% - sterilizuje baktérie, riasy, plesne a pod. - vhodný aj pre bazény - chráni potrubia, bojlery, prietokové ohrieva?e, prá?ky, batérie, umýva?ky riadu, autoumývarky... a znižuje spotrebu energií na ohrev vody až o 30% - bazény, fontány chráni pred tvorbou rias, znižuje chemizáciu - ?istí zariadenia už zne?istené vodným kame?om, sterilizuje baktérie, legionelu - dochádza až k 50% úspore pracích a ?istiacich prostriedkov - voda sa správa ako mäkká = má lepšiu ?istiacu schopnos? - používanie takto upravenej vody priaznivo pôsobí na organizmus - výrazne podporuje rast vegetácie - vyšší výnos o 10 až 20%, chráni trysky postrekovacích zariadení, úspora na hnojivách a postrekoch, zvyšuje odolnos? rastlín proti škodcom - zlepšuje parametre betónu - znižuje koncovú cenu - automatické bezobslužné zariadenie bez spotreby energie - sme prvá firma, ktorá sa zriekla používania chemických prostriedkov - životnos? zariadenia je 50 rokov, záruka 5 rokov! - nízke obstarávacie a žiadne prevádzkové náklady.