SolarVenti + Industrial = teplovzdušné kolektory na aické solárne temperovanie, vetranie, odvl
 
Pridané: 13.11.2018  
 
SolarVenti + Industrial = teplovzdušné kolektory na aické a autonómne solárne temperovanie, vetranie, odvlh?ovanie
 
Teplovzdušné solárne panely = patentovaný vynález z Dánska. Odstra?ujú vlhkos?, chlad, plesne, zatuchnutý vzduch z chalúp, domov, pivníc, garáží a pod., v ktorých je žiadúce udržiava? suchú a ?erstvú klímu. Vždy, ke? zasvieti slnko SolarVenti aicky, autonómne a hlavne bezplatne zaistí prúdenie ?erstvého predhriateho vzduchu do objektu. Tento prefiltrovaný ?istý vzduch je vhá?aný solárnym ventilátorom dovnútra, vytvára v objekte minimálny pretlak a netesnos?ami alebo prieduchmi z neho vytlá?a vlhký zatuchnutý vzduch. Vhá?aný vzduch je zárove? temperovaný až o 40°C oproti vonkajšej teplote vzduchu, ?ím zárove? výrazne ušetríte za vykurovanie ?i temperovanie objektu! Výrobok je cenovo dostupný od cca. 400,- € s DPH. Pre priemyselné objekty je vhodný špeciálny stenový, resp. strešný systém Industrial a LUBI.Tieto kolektory sú tiež držite?mi prestížneho certifikátu kvality EU KEYMARK.