Fotovoltaické solárne panely a elektrárne. Sie?ové, akumulátorové, hybridné - zníženie nákladov...
 
Pridané: 13.11.2018  
 
Fotovoltaické solárne panely a elektrárne. Sie?ové, akumulátorové, hybridné - zníženie nákladov...
 
Dodávame na k?ú? zna?kové fotovoltaické solárne elektrárne ?i iba panely z monokryštalického, polykryštalického, amorfného tenkofilmového kremíka. Náš sortiment dop??ajú rôzne fotovoltaické výrobky, príslušenstvo a doplnky. Premena slne?ného svetla na elektrinu šetrí náklady na jej výrobu, zais?uje nezávislos? v zabezpe?ovaní elektriny, navyše z ekologických zdrojov a dlhodobá stabilita ich parametrov umož?uje spo?ahlivú funkciu po dobu minimálne 30 rokov. Panely sú elektricky bezpe?né, s výkonovou toleranciou +5W, vysoko odolné proti vode, krupobitiu, snehu, silnému vetru, vzdušnej vlhkosti, vysokým teplotám, mrazu ?i UV žiareniu. Príklady použitia: - výroba elektriny v malých domových, stredne ve?kých objektových ..., ve?kých priemyselných, resp. ve?koplošných FVE - zdroj elektriny v miestach bez elektrickej prípojky (domy, usadlosti, chaty, záhrady ai.) - zdroj elektriny pre karavany, obytné automobily a jachty - autonómne dopravné systémy - solárne pouli?né a záhradné lampy - zdroje pre katodickú ochranu - naviga?né osvetlenie - retransla?né stanice, telekomunikácie - parkovacie ay ... - ?erpanie vody, zavlažovanie - svetelná reklama nezávislá na elektrickej sieti - ventilácia, klimatizácia... Využite štátom dotované a navyše dlhodobo garantované výkupné ceny fotovoltickej elektriny zo slnka!!! Cena technológie je už výhodná aj pre autonómne a hybridné akumulátorové systémy. Aj VY už dnes môžete vyrieši? svoju nezávislos? od dodávate?ov energií a pravidelných mesa?ných platieb za nie?o, ?o môžete ma? zadarmo každodenným nezávislým využitím energie slnka.