Nemecká strešná a stenová krytina z umelej bridlice ARDESIA-TERRAFLEX.
 
Pridané: 13.11.2018  
 
Nemecká strešná a stenová krytina z umelej bridlice ARDESIA-TERRAFLEX.
 
Alternatíva pre tých, ktorí chcú ma? strechu plastickú, ?ahkú a pritom maximálne estetickú s nádychom nostalgie klasických bridlicových striech alebo chcú chráni? ?i zatepli? severnú stenu objektu a pod. Krytina je výnimo?ná svojím verným vzh?adom prírodnej bridlice, materiálom a tvarmi. Je výsledkom nového, patentovo chráneného výrobného postupu a je neškodná pre životné prostredie. Poskytuje unikátne možnosti v estetike pokrývaní striech. Dáva objektom výnimo?ný kvalitný vzh?ad. Vlastnosti: - atraktívny vzh?ad prírodnej štiepanej bridlice - vyrobená zo 70% práškového kaolínu a vysokokvalitných termoplastov, UV stabilizátorov a protipožiarnych detergentov - extrémne ?ahká, jednoduchá montáž - aj na jestvujúce strešné konštrukcie - dokonale tesní, žiadne vstupy daž?ovej vody a snehu - vysoká estetika a dlhá životnos? - nerozbitná, žiadne poškodenia pri transporte ?i spracovaní - výborné izola?né vlastnosti vo?i mrazu, horú?ave alebo hluku (40 dB) - bezpe?ná a spo?ahlivá krytina - extrémne húževnatý, bezúdržbový materiál Široká farebná škála základných farieb (resp. v škále RAL): - ?ierna - tehlovo ?ervená - antracitová sivá a svetlosivá - zelená - tmavohnedá Tvary: - poloblúk HR - obd?žnik REC - bobrovka BT Krytina má k dispozícii aj kompletné príslušenstvo úž?abí, hrebená?ov a pod., ktoré je však najvhodnejšie rieši? priamo z tejto krytiny, ?ím vznikne strecha na nerozoznanie od prírodnej bridlice navyše za ove?a výhodnejšiu cenu a bez potreby opráv a údržby.