Nopové hydroizolácie SYSTEM PLATON a OLDROYD proti vode, vlhkosti a radónu od ich vynálezcu.
 
Pridané: 13.11.2018  
 
Nopové hydroizolácie SYSTEM PLATON a OLDROYD proti vode, vlhkosti a radónu od ich vynálezcu.
 
Najmodernejšie drenážne hydroizola?né systémy, ktoré v jednom izolujú, odvetrávajú resp. drenážujú vodu a vlhkos? od vynálezcu týchto produktov nórskej fy. ISOLA, resp. jediného výrobcu týchto membrán z HDPP - polypropylénu od fy. OLDROYD z Nórska. POUŽITIE: - vytvára drenážnu vodonepriepustnú flexibilnú bariéru medzi pivni?ným múrom a násypom - izoluje základový múr pred zemnou vlhkos?ou a zárove? nahrádza aj bežnú prímurovku - umož?uje rýchle suché zakladanie stavby bez podkladového betónu a klasickej lepenky priamo na zhutnené podložie z makadamu a menšieho kameniva, ?ím sa ruší akáko?vek tlaková voda. V prípade potreby sa drenážne podložie zaústi do trativodu, kanalizácie, zbernej nádrže a pod. - najlepšia protiradónová bariéra!!! - spájanie teplovzdušným zváraním, butylovými tmelmi a páskami, len prekrytím membrán - je vyrobený z tvarovaného polypropylénu HDPP a polyetylénu HDPE, rýchla a ?ahká práca aj pri nízkych teplotách - rukou nestla?ite?né NOPY!!! Únosnos? vyše 22 t/m2 bez trvalej deformácie! - vysokoodolný vo?i prerazeniu - nepotrebuje ochranné geotextílie na rozdiel od zvarovaných PVC a PE fólií (má prie?ažnos? vyše 820% ?o je až 20-násobok obdobných produktov) - jeho jedine?ný tvar umož?uje ?ahkú aplikáciu aj okolo rohov a pod. - stabilná hrúbka materiálu a tvar kupoliek poskytuje vynikajúcu pevnos? - upevnenie klincami s membránovou príchytkou a ukon?ovacím profilom poskytuje bezpe?né a tesné upevnenie v zvislom smere - 30 ro?ná záruka na materiál - odolný vo?i chemickým látkam a pôsobeniu rozkladných látok z pôdy - urých?uje, zlac?uje a skvalit?uje zakladanie stavieb ...