Nopové hydroizolácie SYSTEM PLATON a OLDROYD proti vode, vlhkosti a radónu od ich vynálezcu.
 
Pridan: 13.11.2018  
 
Nopové hydroizolácie SYSTEM PLATON a OLDROYD proti vode, vlhkosti a radónu od ich vynálezcu.
 
Najmodernejšie drenážne hydroizolačné systémy, ktoré v jednom izolujú, odvetrávajú resp. drenážujú vodu a vlhkosť od vynálezcu týchto produktov nórskej fy. ISOLA, resp. jediného výrobcu týchto membrán z HDPP - polypropylénu od fy. OLDROYD z Nórska. POUŽITIE: - vytvára drenážnu vodonepriepustnú flexibilnú bariéru medzi pivničným múrom a násypom - izoluje základový múr pred zemnou vlhkosťou a zároveň nahrádza aj bežnú prímurovku - umožňuje rýchle suché zakladanie stavby bez podkladového betónu a klasickej lepenky priamo na zhutnené podložie z makadamu a menšieho kameniva, čím sa ruší akákoľvek tlaková voda. V prípade potreby sa drenážne podložie zaústi do trativodu, kanalizácie, zbernej nádrže a pod. - najlepšia protiradónová bariéra!!! - spájanie teplovzdušným zváraním, butylovými tmelmi a páskami, len prekrytím membrán - je vyrobený z tvarovaného polypropylénu HDPP a polyetylénu HDPE, rýchla a ľahká práca aj pri nízkych teplotách - rukou nestlačiteľné NOPY!!! Únosnosť vyše 22 t/m2 bez trvalej deformácie! - vysokoodolný voči prerazeniu - nepotrebuje ochranné geotextílie na rozdiel od zvarovaných PVC a PE fólií (má prieťažnosť vyše 820% čo je až 20-násobok obdobných produktov) - jeho jedinečný tvar umožňuje ľahkú aplikáciu aj okolo rohov a pod. - stabilná hrúbka materiálu a tvar kupoliek poskytuje vynikajúcu pevnosť - upevnenie klincami s membránovou príchytkou a ukončovacím profilom poskytuje bezpečné a tesné upevnenie v zvislom smere - 30 ročná záruka na materiál - odolný voči chemickým látkam a pôsobeniu rozkladných látok z pôdy - urýchľuje, zlacňuje a skvalitňuje zakladanie stavieb ...