Asfaltové šindle ISOLA, DOCKE
 
Pridané: 13.11.2018  
 
Asfaltové strešné šindle ISOLA, DOCKE, flexibilné aj v mraze + ?ahké, odolné vetru, požiaru, horú?av
 
Výnimo?ná, vysoko trvanlivá bezúdržbová krytina pre každú strechu. ?ahká a pochôdzna, s kompletným príslušenstvom a tradíciou od 50-tych rokov 20-teho storo?ia. Jedná sa o kompletný strešný systém s hrebená?mi, odkvapovými prvkami, úž?abnými pásmi, plastovými vetrákmi s rovnakým bridlicovým posypom ako má krytina, bitúmenovými tesniacimi tmelmi na vodotesné spoje šind?ov navzájom i s inými materiálmi ako sú plechy, fólie a pod. Táto krytina svojimi mimoriadnymi vlastnos?ami nadchla aj medzinárodnú porotu na najvä?šej slovenskej stavebnej výstave CONECO v Bratislave, kde získala Zlatú medailu. Asfaltové šindle Docke sú najmodernejšou cenovo najvýhodnejšou alternatívou.