Odstránenie vlhkostí a plesní
 
Pridan: 31.08.2011  
 

Pozri tiež:

Meranie a eliminácia Geopatogénnych Zón (GPZ): www.dracie-zily.sk

Levanduľa lekárska priamo od pestovateľky: www.byvajme.sk/levandula  

Odstránenie vlhkosti a plesní doskami PROMATECT-MC

 

Všeobecné smerovanie tepelnej ochrany budov na nepriedušné zatepľovacie systémy prináša už aj na Slovensku mnohé, pred tým nepoznané negatívne efekty. V starých  bytoch, kde desaťročia neboli problémy s plesňou sú ich majitelia zaskočení. Investovali do úspory energie a pritom získali hygienický problém.  Už len samotná  výmena okien za nové tesné okná môže spustiť proces kondenzovania vodných pár. Aj v prípade novostavieb sú problémy s vlhkosťou a plesňou. Okrem iného je nositeľom problému zabudovaná vlhkosť.

Čím je doska „ PROMATECT-MC“ výnimočná? Je extrémne ľahká a pórovitá. Objem pórov činí  85-90%. Dôsledkom  sú vynikajúce izolačné vlastnosti, ale aj aktívna kapilarita. Dosky vsakujú vodu ako „špongia“. Jeden meter štvorcový dosky hrúbky 25 mm je schopný nabrať viac než 20 litrov vody.

Použite kalciumsilikátových dosiek na riešenie problémov vlhkých stien nie je žiadnou novinkou. Zahraničné skúsenosti sa počítajú na desaťročia. Revitalizovali sa mnohé historické budovy, rodinné domy, ale aj panelové sídliská, napríklad v Drážďanoch.

Všeobecné informácie

PROMATECT-MC je systémová stavebná doska z ľahkého kalciumsilikátu, ktorý je synteticky vyrobený z prírodných látok. Základné zložky na výrobu sú prírodný kremičitý piesok a vápno, ktoré po zmiešaní s vodou vytuhnú v autokláve za pôsobenia sýtej pary.

PROMATECT-MC je ekologický a zdravotne neškodný, čo preukázali testy Inštitútu pre stavebnú biológiu v Rosenheime.

PROMATECT-MC Vám pomôže rýchlo, jednoducho a efektívne

§         šetriť energiu

§         navždy odstrániť pleseň

§         ihneď po sanácii znovu používať priestory

§         vytvoriť prirodzenú klímu

Pri porovnávaní s inými systémami treba mať na zreteli aj ďalšie výhody dosiek PROMATECT-MC

§         možnosť zabudovania aj v obývaných priestoroch

§         rýchle zhotovenie bez dlhých technologických prestávok

§         sanáciou sa zároveň vytvoria rovné povrchy bez potreby ďalších úprav

 

PROMATECT-MC je vysoko účinný v prípadoch, keď steny boli nesprávne alebo nedostatočne zateplené, čo spôsobilo prevlhnutie. Príčinu vlhnutia stien je potrebné v jednotlivých prípadoch dať posúdiť odborníkovi. Pri mechanických poškodeniach (napríklad presakovanie vody z poškodeného potrubia, porušenie dažďových zvodov, defektná hydroizolácia, trhliny na fasáde) je potrebné v prvom rade odstrániť tieto poškodenia. Následné vysušenie vlhkých stien obkladom doskami PROMATECT-MC sa podstatne  urýchli.

Pri sanácii starých objektov, drevených trámových stropov,  hrazdených stien a podobne, sa spájajú stavebné hmoty rôznych teplotných a vlhkostných parametrov (rozťažnosť, nasiakavosť a pod.). V takých prípadoch je potrebné navrhnúť dodatočné konštrukčné opatrenia s cieľom minimalizovať trhliny v obklade (dilatácie, presieťkovanie).

PROMATECT-MC je vhodný pre trvalé odstránenie orosovanie vnútorného povrchu vonkajších múrov, a s tým spojených problémov, ako zápach, rozdrobenie vnútornej omietky, rast plesní, odúvanie tapiet  a v neposlednom rade mnohých vážnych zdravotných problémov.

V objektoch, kde z estetických dôvodov alebo z dôvodov pamiatkovej ochrany nie je možné vonkajšie zateplenie umožňuje PROMATECT-MC zlepšiť teplotechnické vlastnosti obvodových konštrukcií s významným prínosom k tepelnej ochrany budovy. Dosiahnutý tepelný odpor je závislý od zloženia steny a od hrúbky obkladových dosiek PROMATECT-MC. Spracovanie teplotechnického výpočtu sa odporúča zveriť odborníkovi.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti (l) dosiek PROMATECT-MC je len 0,053 W.m-1.K-1  . To znamená, že tepelné straty tehlovej steny hrúbky 240 mm sa vnútorným obkladom doskami PROMATECT-MC hrúbky len 25 mm zníži zhruba na polovicu.

Montáž

Nalepenie dosiek na stenu zvládne svojpomocne každý šikovnejší domáci majster. Avšak je potrebné sa vyvarovať systémových chýb, najmä použiť originálne lepidlo a správnu povrchovú úpravu

1. Obhliadka

Pred začatím sanačných prác je potrebné sa uistiť, že premočenie muriva nie je spôsobené mechanickým poškodením stavby. Ide najmä o preskúmanie tesností hydroizolácií, tesnosti potrubí, dažďových zvodov,  trhlín v murive a podobne. Zistené chyby je potrebné  odstrániť.

2. Príprava povrchov

§         Odstrániť staré tapety a nátery.

§         Odstrániť poškodené časti omietky.

§         Vyškrabať trhliny v omietke.

§         Nerovnosti opraviť alebo steny celoplošne omietnuť.

§         Vhodná je vápenná alebo vápennocementová omietka.

3. Rezanie a opracovanie

Požadovaný rozmer naznačiť priamo na dosku a odrezať pílou. Na rezanie sa používa napríklad okružná píla s odsávaním, ale je možné použiť aj iné vhodné elektrické alebo ručné náradie.

Priamo do dosiek sa môžu pred montážou vyrezať otvory napríklad pre elektrické montážne krabice alebo na prestupy rôznych technologických vedení.

Oblúky je potrebné vyskladať z úzkych pásov so skosenými hranami.  Po nalepení sa hrany stiahnu rašpľou a pomocou lepidla sa oblúk vyrovná do hladka.

4. Lepenie

Podklad musí byť dostatočne nosný, očistený od prachu a nečistôt, zbavený všetkých paronepriepustných vrstiev a nepevných  častí. Lepidlo MC-Klebespachtel sa môže naniesť aj na mierne vlhký podklad, ale vlhčenie podkladu pred lepením nie je potrebné.

Lepidlo MC-Klebespachtel rozmiešať pomalobežným miešadlom na homogénnu hmotu. Na jedno 25kg vrece sa pridá 7,5 l čistej vody. Lepidlo sa nanáša na stenu zubatou stierkou a nanáša sa aj na hrany dosiek. Dosky sa začínajú lepiť na stenu v spodnom rade. Dobre sa pritlačia a vyrovnajú pomocou vyrovnávacej laty. Vo zvislom smere sa dosky kladú na väzbu tak, aby sa nevytvárali krížové škáry.

Pri rovnom povrchu sa lepidlo bez predvlhčenia nanesie celoplošne na stenu zubatou stierkou. Dosky sa hneď lepia na lepidlo dostatočným pritlačením.

Ak je pred samotným lepením potrebné povrch dorovnať, jednoducho sa zamieša lepidlo a povrch sa prešpachtľuje. Po vytuhnutí lepidla sa pokračuje v práci.

Pri nerovnom povrchu, napríklad pri nahrubo očistenom nerovnom murive, sa povrch môže omietnuť paropriepustnou omietkou a po vytvrdnutí sa dosky celoplošne prilepia lepidlom MC-Klebespachtel.

Druhou možnosťou je lepenie na neomietnutý povrch obvodovým prilepením dosiek.

Na styk dosiek sa vždy nanesie tenká vrstva lepidla. Tým sa vyplnia medzierky medzi doskami, ktoré vznikajú napríklad nepresným rezom. Lepidlo vytlačené zo škáry sa hneď po vyrovnaní dosiek stiahne hladkou stierkou.

5. Povrchová úprava

Povrchová úprava sa môže aplikovať už 24 hodín po nalepení dosiek. Vzhľadom na funkčnosť systému založenom na kapilarite a paropriepustnosti sa môže použiť iba vhodná povrchová úprava, ktorá tieto vlastnosti neobmedzí. Môžu sa použiť nátery, stierky, omietky a tapety, ktoré sú paropriepustné.

Vhodné sú nátery vápenné, silikónové a silikátové bez difúzneho odporu (viď technické informácie výrobcov).  Disperzné nátery akrylátové, PVAC a podobné sú nevhodné!

Lepidlom MC-Klebespachtel je vhodné zarovnať, prestierkovať a zahladiť celú plochu. V prípade náročnejších aplikácií je vhodné do stierky vložiť sklolaminátovú výstužnú mriežku a zahladiť. Tým sa dá zabrániť vzniku trhlín alebo mechanickému poškodeniu. Pre jemnejšiu štruktúru odporúčame použiť MC-Klebespachtel s jemným zrnom. Môžu sa aplikovať minerálne omietky a nástreky s veľmi nízkym difúznym odporom.

Tapety sú vhodné napríklad zo sklenej tkaniny. Pri ich nátieraní farbou opäť dávať pozor na vlastnosti náteru. Plastové tapety a fólie sú nevhodné. Povrchy na báze prírodných organických materiálov (napr. papierové a pilinové tapety a rôzne rohože) môžu byť vhodným prostredím pre rast plesní a ich použitie je potrebné zvážiť.

Za určitých podmienok je možné časť steny obložiť keramickým obkladom.

Izolácia pod vykurovacie systémy

Dosky PROMATECT-MC sú výborným podkladom pod stenové  vykurovacie systémy.  Napríklad elektrické vykurovacie rohože

Dosky sa nalepia bežným spôsobom lepidlom MC-Klebespachtel a navyše sa pripevnia aj tanierovými hmoždinkami. Po nalapení sa dosky prestierkujú a zubatou stierkou sa zdrsní povrch vo vodorovnom smere. Lepidlo sa nechá 2-3 dní vytvrdnúť. Potom sa namontuje vykurovací systém. Na rozvody sa nanesie vápennocementová malta. Dosky zadržia teplo v miestnosti. Malta po prehriatí funguje ako veľkoplošný žiarič.

Záver

Už len lokálne nalepenie dosiek PROMATECT-MC na najviac postihnuté miesta prinášajú podstatné zlepšenie. Napríklad v mieste prekladov a betónového venca sa nalepí pás šírky 500 mm (250 mm).  Tým sa podstatne obmedzí vplyv tepelných mostov a zastaví sa tvorbe plesní. 

 

Aplikácia dosiek je dobrou činnosťou pre malých živnostníkov v stavebníctve. V prípade záujmu o spoluprácu kontaktujte zástupcu výrobcu.

 

Podrobnejšie informácie sú na http://www.promat.sk/mc/mc.htm

Pozri tiež:

Meranie a eliminácia Geopatogénnych Zón (GPZ): www.dracie-zily.sk

Levanduľa lekárska priamo od pestovateľky: www.byvajme.sk/levandula