Dendroterapia - Ako využi? lie?ivé ú?inky stromov
 
Pridané: 22.09.2015  
 
Viete o tom, že existujú tzv. "silné stromy: Teda stromy pri ktorých sa dá na?erpa? za krátku dobu energia?. Už pred dlhším ?asom som prišiel na to, že ke? sa opriem chrbtom o niektoré (najmä staršie stromy)cítim ur?ité ?ažko definovatelné pumpovanie v chrbtici. Akokeby strom so mnou komunikoval a dodával mi pozitívnu energiu a zárove? odoberal negatívnu. ?astokrát sta?í posedie? si na stoli?ke pod takýmto stromom. Vä?šinou sa takéto stromy nachádzajú na tzv. pozitívnych miestach. Postupom ?asu som zistil, že takéto stromy vie podvedome nájs? dos? ve?a ?udí. Najlepšia kombinácia na relax je kombinácia "silného stromu stojaceho pri horskej bystrine, alebo potoku. Na jese? a v zime majú silnejšie ú?inky ihli?naté stromy. Viac informácií a pokra?ovanie ?lánku nájdete tu: www.dracie-zily.sk/ako-liecia-stromy/