1 Košický Antiquariát -ANTIQART, s.r.o., Hlavna 12, Košice
 
Pridané: 13.03.2014  
 
 

Pozri tiež: www.dracie-zily.sk : stránka zameraná na zdravšie a bezpe?nejšie bývanie  


Knihy predávame od roku 1997. V polovici 90-tych rokov to už išlo s jediným štátnym antikvariátom v Košiciach tak „dole vodou“, že už sme sa na to ako pravidelný návštevníci nemohli díva?, zohnali sme si priestory, vyniesli nieko?ko ton odpadu a zeminy, priestory vy?istili a upravili, odklonili staré siete a natiahli nové, navrhli sme si a ru?ne vybrúsili police pod?a našich predstáv a výsledkom je unikátne kamenné kníhkupectvo na rohu Hlavnej a Vrátnej ulice hne? ved?a Štátnej vedeckej knižnice.  V roku 2001 sme spustili aj našu internetovú predaj?u. Za roky pôsobenia sme si u našich zákazníkov vybudovali dobré meno a dôveru. 

V našom internetovom obchodíku  nakupujú  ?udia z celého Slovenska aj zo zahrani?ia,  posielame knihy do celej Európy, ale aj do Japonska ?i USA a vä?šina z nich sa ku nám pravidelne vracia.

Knihy, platne, ?asopisy u nás kúpite lacnejšie. Ke?že sme internetové kníhkupectvo pevne spojené s  "kamenným", dokážeme vám ponúknu? výhody oboch naraz. V?aka internetu môžete vybera? si knihy v pohodli vášho domova, v?aka "kamennému" kníhkupectvu máme ve?a titulov hne? na sklade a zárove? vaše knihy si môžete pozrie? a prevzia? osobne.

Pár dôvodov, pre?o kúpi? knižku práve u nás :-)

1.     Skvelé ceny, ktoré Vám zaru?ujeme

2.    Rýchle dodania, knižky na sklade Vám posielame v de? objednávky, v opa?nom prípade vä?šinou do 3 dní

3.    Možnos? osobného odberu, ako aj vo?by rôznych hladín poštovného

4.     Možnos? platby cez internet banking, aby ste ušetrili na poštovnom

5.    Naše internetové kníhkupectvo je otvorené 365 dní v roku, 7 dní v týždni a 24 hodín denne

6.     Snažíme sa vyjs? v ústrety každému nášmu zákazníkovi, aby ste boli maximálne spokojní

7.    O odoslaní Vašej objednávky Vás budeme informova? e-mailom

8.    U nás môžete nakupova? aj bez po?íta?a - sta?í ak máte mobilný telefón s WAP prehliada?om, a môžete nakupova? kedyko?vek a odkia?ko?vek  na adrese wap.antiqart.sk

9.    Sme plátcami DPH a v odôvodnených prípadoch si môžete uplatni? odpo?et DPH

Sme radi, že ste navštívili naše kníhkupectvo a spravíme všetko preto, aby ste boli naším stálym a verným zákazníkom a veríme, že náš vz?ah sa prvým predajom len za?ne. Každá Vaša objednávka bude zaznamenaná a budete vždy v?as informovaný, ?i je titul dostupný, ko?ko bude trva? jeho doru?enie k Vám. Pre minimalizáciu Vašej ?akacej doby Vás budeme v krátkom ?ase po Vašej objednávke informova? o dostupnosti tovaru.

Oh?adom akýchko?vek informácii, nás môžete kontaktova? na info@antiqart.sk

 KONTAKT: www.antiqart.sk

ANTIQART, S.R.O.

Hlavná 12
Košice
040 01

Otváracie hodiny:
Po-Pia: 9:30-18:30
So: 9:30-13:00

E-mail: info(zaviná?)antiqart.sk,  antiqart(zaviná?)stonline.sk
Tel: 055/623 09 77, Mob: 0911/27 55 88

 

Pozri tiež:

Meranie a eliminácia Geopatogénnych Zón (GPZ): www.dracie-zily.sk

Levandu?a lekárska priamo od pestovate?ky: www.byvajme.sk/levandula 


SLOVENSKÝ  PROJEKT MERANÍ GEOPATOGÉNNYCH ZÓN a GEOANOMÁLIÍ


Geologicka-mapa-SR-FB

          Projekt meraní Geopatogénnych Zón (Geoanomálií) prebieha za ú?elom štatistického vyhodnocovania podielu negatívnych zón v obydliach na celom Slovensku. Postupne bude vytvorená mapa s vyhodnotením lokalít viac, alebo menej vhodných na bývanie z h?adiska štatistického výskytu geoanomálií a geopatogénnych zón.  agentúra INGFOUR s.r.o. realizuje výjazdové merania Geopatogénnych Zón (Geoanomálií) pod vybranými obydliami na celom Slovensku.  Za ú?elom vyhodnotenia štatistického a geologického rozloženia geoanomálií pod obývanými oblas?ami. Zárove? sa sleduje aj vplyv ur?itých architektonických prvkov obydlí, ktoré samy o sebe vedia ur?itým spôsobom eliminova?  geoanomálie a GPZ.
          
Zameraním geopatogénnych zón vo Vašom obydlí  zistíte aké opatrenia urobi?, aby ste sa doma cítili naozaj dobre. Napríklad jednoduchou zmenou umiestnenia miest kde spíte alebo sa najdlhšie zdržujete mimo geopatogénnych zón . Viac informácií: TU

 

Pozri tiež:

Levandu?a lekárska priamo od pestovate?ky: www.byvajme.sk/levandula